De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Nieuwe gevallen van tularemie bij mensen en hazen in Nederland

Nieuwe gevallen van tularemie bij mensen en hazen in Nederland

haas nat

Recent is een aantal tularemiegevallen bij mensen en hazen vastgesteld. Dit duidt op een mogelijke endemische cyclus van Francisella tularensis in Nederland, waardoor toenemende casuïstiek bij mens en dier mogelijk is.

In Nederland werd hazenpest lang niet aangetoond, maar in mei 2013 is in Limburg een besmette haas gevonden. Daarnaast heeft een jongeman in een natuurgebied in Limburg in de zomer van 2013 tularemie opgelopen; waarschijnlijk nadat hij daar door een daas was gebeten. In 2014 werd in maart bij een patiënt uit Zeeland en in april bij twee patiënten uit Groningen, een jager en zijn zoon, tularemie vastgesteld na het hanteren of villen van hazen.

Symptomen

Symptomen bij (landbouw)huisdieren en wild kunnen worden samengevat als behorende bij een septicaemie: acuut begin met hoge koorts, lethargie, verminderde eetlust, stijfheid en algehele malaise. Hoesten en diarree kunnen voorkomen. De vergroting van de lymfeknopen die de porte d’entrée draineren is opvallend. Katten lopen een risico door het eten van besmette knaagdieren. Na orale opname kunnen ulcera in de mond of oropharynx ontstaan.

Meldingsplichtig volgens de GWWD

Tularemie is volgens de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) meldingsplichtig voor dierenartsen, onderzoeksinstellingen en dierenhouders en betreft dieren ‘niet zijnde vee’ (bijvoorbeeld gezelschapsdieren of wilde dieren).

Voorzorgsmaatregelen

Mensen die in contact komen met mogelijk besmette dieren, zoals jagers en dierenartsen, kunnen het risico op tularemie beperken door het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen.

  • Vermijd het contact zonder bescherming met ziek of dood aangetroffen wild
  • Draag altijd handschoenen bij het hanteren van wild (o.a. hazen)
  • Was handen na contact met deze dieren
  • Bak wild goed door
  • Tevens kunnen insektwerende middelen met DEET gebruikt worden om overdracht via vectoren tegen te gaan

Zie voor meer informatie de apriluitgave van Vetinf@ct, een gezamenlijke uitgave van CVI, faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, GD, KNMvD, RIVM en de NVWA.

Symptomen haas

Van tularemie verdachte hazen zijn opvallend zwak en apathisch. Ze hebben een schommelende gang en hebben hun natuurlijke schuwheid verloren. De hazen zijn met de handen te vangen (zie ook het cursusboek wildhygiëne). Let op: deze symptomen kunnen ook duiden op een andere ziekte.

Meld dode hazen

Treft u dode hazen aan in een gebied, meld dit op www.dwhc.nl In overleg kan besloten worden tot onderzoek van de aangetroffen dieren.

Dit is een gezamenlijk bericht van DWHC, NVWA, CVI en RIVM

bron: Vetinf@ct, april 2014

Print Friendly, PDF & Email