Nieuwe ontwikkelingen Afrikaanse Varkenspest in Letland

Na mijn laatste mail van 26 juni over de melding over de Afrikaanse varkenspets uitbraak in Letland hebben zich helaas nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.

Letland heeft op 22 juli een uitbraak van AVP gemeld in een nieuw gebied. Het betreft een bedrijf met 58 varkens in “the novads of Valkas” , dus buiten het eerder aangegeven besmette gebied (zie bijgevoegd kaartje in document 3505). In datzelfde gebied is ook een geval van AVP bij een wild zwijn gemeld. De afstand tussen beide, het bedrijf en het wilde zwijn, was minder dan 1 km. Het wilde zwijn was gemeld op 17 juli, het bedrijf op 18 juli.
Naast deze uitbraken zijn er twee nieuwe uitbraken (bedrijven) en drie nieuwe gevallen (wilde zwijnen) van AVP gemeld in het besmette gebied (Part I en II op het kaartje).
Uiteraard worden de maatregelen genomen conform de Richtlijn AVP 2002/60/EC. De Commissie zal met de betrokken lidstaat de regionalisatiemaatregelen vaststellen.

Ook in Polen heeft zich nu een uitbraak van AVP op een bedrijf voorgedaan, zo is de Commissie op 24 juli gemeld. Dit is het eerste bedrijf dat besmet is geraakt. Daarvoor waren alleen gevallen van AVP in wilde zwijnen. Het bedrijf is een zgn. back yard holding met 5 varkens dat ligt op 2,5 km van de grens met Wit Rusland. Op 4 km afstand van dit bedrijf was eerder een met AVP virus besmet wild zwijn gevonden. Beide locaties liggen in de besmette regio. In een straal van 3 km rondom dit bedrijf zijn 14 bedrijven gelokaliseerd met in totaal 49 varkens. In het 10 km gebied liggen 37 bedrijven met in totaal 192 varkens. In totaal heeft Polen nu een uitbraak en negen gevallen van AVP in wilde zwijnen gemeld. In totaal aantal besmette wilde zwijnen is echter groter, omdat een geval kan bestaan uit meerdere wilde zwijnen (zie document 3945).
Ook Polen neemt maatregelen conform de AVP Richtlijn.

Ook in Litouwen is nu een uitbraak van AVP gemeld. Gisteren, 24 juli, kwam de melding van AVP op een commercieel bedrijf.

Zoals in het eerdere bericht vermeld, zijn er in de traceringsperiode geen KVP-(en dus ook AVP‑)gevoelige transporten van Letland of Litouwen naar Nederland geweest.

Ik verzoek u vriendelijk om uw achterban te informeren over de uitbraak van AVP bij gehouden varkens en de nieuwe positieve AVP gevallen bij wilde zwijnen in Polen en Letland.
Er zij nog maar op gewezen dat het in acht nemen van goede hygiënemaatregelen bij bedrijven in Nederland uiterst belangrijk is, net als het snel melden van verdenkingen die zouden kunnen wijzen op een besmetting met AVP.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn, zal ik u op de hoogte stellen.

Vriendelijke groeten
Annemarie Bouma

Dr Annemarie Bouma
………………………………………………………………
Senior beleidsmedewerker
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
Ministerie van Economische Zaken

Senior policy advisor
Animal Supply Chain and Animal Welfare Department
Ministry of Economic Affairs

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |
P.O Box 20401
2500 EK Den Haag
The Netherlands

Mob. +31 6 31 93 28 80
Email: a.bouma@minez.nl

Litouwen
cid:45EFDFD87A303D40B3C6108A0DC16D93@ec.europa.eu

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.