Nieuwe wilde diersoorten in Limburg alleen met goedgekeurd beheerplan

De Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck wil alleen nog nieuwe wilde diersoorten uitzetten in Limburg als daar een goedgekeurd beheerplan voor is. “We moeten uitwassen zien te voorkomen”, aldus Van der Broeck vorige week tijdens de Statencommissievergadering voor Ruimte, Natuur en Landbouw. “Dat kan alleen met een beheerplan. Als een uitzetprogramma succesvol blijkt, moet de populatie beheersbaar blijven. We willen niet dat het tot schades leidt bij agrariërs.”

LLTB bestuurslid Pieter van Melick benadrukt het belang van beheerplannen: “De LLTB pleit al lang voor goede beheerplannen voor diersoorten. Goed dat de provincie zich bij ons standpunt aansluit en inziet dat beheerplannen noodzakelijk zijn. We zien bijvoorbeeld wat er met de das is gebeurd. Daar is destijds wel een ontwikkelplan voor opgesteld, maar geen beheerplan. Terwijl dat laatste wel noodzakelijk is, want de populatie dassen in Limburg dijt uit. De agrariërs worden belast met de gevolgen ervan.”

bron: LLTB, 27/10/15

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.