Norm voor tekenwerend middel schept duidelijkheid

teek op de huid teek in diverse stadia

Er is een nieuw middel dat teken weert. Werkgevers moeten dit daarom wellicht aan hun medewerkers aanbieden, omdat dat in de Arbowet staat. Het gaat om permetrine. Over de werking van de stof bestaat al enige duidelijkheid door onderzoek van fabrikanten en van het RIVM. Over de afname van de werking van de permetrinekleding bij veelvuldig gebruik, bestaan nog nauwelijks objectieve resultaten. Voor het vaststellen van testmethodes om de effectiviteit van de permetrinekleding bij veelvuldig gebruik vast te stellen is normalisatie zeer wenselijk. NEN wil een normalisatietraject opstarten.

De kortetermijneffecten van met permetrine geïmpregneerde kleding op de gezondheid van de drager zijn erg gering. De stof komt niet in het bloed en kan slechts bij overgevoeligheid problemen geven. Over de langetermijneffecten is nog weinig bekend door de prille beschikbaarheid van het product. Door de beperkte dosis permetrine die wordt gebruikt is de schade aan het milieu beperkt. De schade is in ieder geval verwaarloosbaar in vergelijking tot deet, waar veel hogere doses van nodig zijn.

Locaties tekenbeten op lichaamAls met permetrine geïmpregneerde broeken daadwerkelijk een hoger beschermingsniveau kunnen bewerkstelligen, dan is het de zorgplicht, voortvloeiend uit de Arbowet, van de werkgever om deze beschikbaar te stellen aan de werknemers. De werkgever kan een norm als eis stellen aan de leverancier. De werkgever is dan verzekerd van een veilig product en de leverancier weet waaraan hij moet voldoen om op de hele Europese markt te leveren. Daarnaast geeft het referentiekader van een norm vertrouwen in de veiligheid van een product in de communicatie richting de klant of de werknemer

Tekenbeten toename in Nederland

Zie rapport over onderzoek tekenbeten

bron: NEN, 29/12/14

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.