Onderzoeksbureau CLM presenteert rapport “Jagers in het groen”

Onderzoeksbureau CLM heeft in 2018 samen met wildbeheereenheden en jagers gekeken waar in hun werkgebied kansen liggen voor verbetering van biodiversiteit. Hieruit kwam naar voren dat er in het landschap veel meer kansen liggen voor biotoopbeheer dan er worden benut. Samenwerking, herkennen van kansen en bereidheid om met alle organisaties en particulieren de handen uit de mouwen te steken bleek de beste aanpak. Het rapport van CLM biedt jagers, wildbeheereenheden maar ook andere buitenmensen inspiratie om te kijken naar mogelijkheden voor biotoopverbetering in hun werkgebied.

Jagers zetten zich ook in voor het vergroten van biodiversiteit door biotoopverbetering. Zo plaatsen ze nestkasten, leggen ze houtwallen en akkerranden aan en plaatsen ze broedkorven voor eenden. Dit komt niet alleen de bejaagbare soorten ten goede maar is ook een stimulans voor soorten die het moeilijk hebben in het landschap. Om jagers meer vertrouwd te maken met de talloze mogelijkheden die er in het landschap liggen is het CLM, in opdracht van de Jagersvereniging, met jagers het veld ingetrokken. Hiervoor is met de wildbeheereenheden Zuid-Oost Kempen en Neder-Betuwe en met met jagers en grondgebruikers in deze gebieden gekeken waar goede mogelijkheden liggen voor biotoopverbetering.

Kansen
In enkele gevallen lagen der direct kansen, maar in een aantal gevallen vroeg de situatie ook om anders kijken of organiseren. Kansen lagen er bijvoorbeeld voor patrijzen en insecten in akkerranden. Ook kruidenrijkdom in boomkwekerijen, insecten in ruigten, natuur op verlaten bedrijfsterreinen, herstel van houtwallen of bij particulieren rond het erf bieden mogelijkheden.

Focus
CLM concludeerde dat extra ecologische kennis nodig en duidelijke projectleiding belangrijk zijn. Tevens adviseerde CLM de wildbeheereenheden om niet teveel tegelijk op te zetten, maar de focus op enkele activiteiten te leggen en die goed en duurzaam uit te voeren. Uit de praktijk in Brabant en Rivierenland bleek ook dat financiering niet altijd nodig is, maar dat beschikbaarheid van gereedschap, hulp van een gemeente of het meenemen van brandhout soms al voldoende kan zijn.

Samenwerking nuttig
Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat samenwerking tussen grondgebruikers, jagers, particulieren en organisaties zoals agrarische natuurverenigingen, gemeenten, scholen, waterschappen, bedrijven, andere natuurorganisaties zoals centra voor Natuur- en milieueducatie, IVN of vogelwerkgroepen erg nuttig is. CLM stelt ook dat het belangrijk is om de resultaten te communiceren. Dat kan in de pers, maar ook op de site biotoopopdekaart.nl. Daarmee krijgt een lokaal initiatief een landelijke uitstraling wat weer kan leiden tot navolging.

Zie voor meer informatie het rapport Jagers in het groen op de site van het CLM.

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.