Oproep Nederlandse Melkveehouders Vakbakbond ( NMV) – Blijf Faunaschade kosteloos melden

logo NMV

Het is en blijft belangrijk om faunaschade te melden, ook wanneer u geen verzoek indient voor een tegemoetkoming in de schade. Schademeldingen zijn nodig voor de onderbouwing voor verleende ontheffingen voor schadebestrijdingsmogelijkheden. Zo is gebleken uit de uitspraak tegen de provincie Overijssel

Zonder een duidelijk en volledig overzicht van schademeldingen zal dat gevolgen hebben voor het provinciale ganzenbeheerplan, maar ook anderen beheerplannen. In het ganzenbeheerplan worden aan de hand van de schadehistorie, mogelijkheden geboden om aan schadebestrijding te doen.

Het is en blijft de NMV een doorn in het oog dat het melden van faunaschade en het indienen van verzoekschriften voor een tegemoetkoming bij het Faunafonds (BIJ12)  een moeizame aangelegenheid is. Ten eerste het behandelbedrag van € 300.- ten tweede het eigen risico van € 250,- en als laatste alle ingewikkelde voorwaarden waaraan voldaan moet worden.
Dit ontmoedigt het indienen van schadeverzoeken en meldingen.

Maar desondanks roept de NMV u op alle schade toch te blijven melden. Ook nu in oktober is melden van schade aan blijvend grasland, van belang ook al is het niet mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen.

Faunaschade kan gratis gemeld worden op www.faunaschade.nl. Schade melden via de site is van belang omdat dan de melding geregistreerd staat. Alleen wanneer u tegemoetkoming wenst dient u € 300,- vooraf via IDEAL te betalen.

Blijf faunaschade melden, dit kan kosteloos het kost u alleen wat tijd. Dit is van groot belang voor de toekomstige schadebestrijding!

Nederlandse Melkveehouders Vakbond
info@nmv.nu
www.nmv.nu
@nmvnieuws
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.