Beantwoording Kamervragen over trofeereizen

Datum 12 november 2014 Betreft Beantwoording vragen over trofeereizen Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over  trofeereizen waarbij in het buitenland wordt gejaagd op bedreigde diersoorten (ingezonden 24 september 2014). 1 Wat is uw visie op trofeereizen die te

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Wasbeer in Nederland met wasberenspoelworm

De dode wasbeer die in oktober 2014 in het oosten van Gelderland werd aangetroffen, is doodgegaan door een harde klap. Het dier had verwondingen aan zijn kop die daar op wijzen (zie foto). Het betrof een jong vrouwelijk dier in redelijke voedingstoestand. Het dode dier werd door de Dierenambulance Doetinchem,

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Europa raakt in 30 jaar tijd meer dan 400 miljoen vogels kwijt

Het aantal vogelpopulaties op ons continent is de afgelopen dertig jaar enorm afgenomen. En de grootste verliezers zijn de doodgewone vogelsoorten – zoals huismussen, leeuweriken en spreeuwen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. “Het is heel zorgwekkend dat de meest voorkomende vogelsoorten het snelst afnemen, omdat dit ook de groep

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Belgische jager schiet zichzelf dood in Zuienkerke

In de West-Vlaamse gemeente Zuienkerke heeft een jager zichzelf per ongeluk doodgeschoten. Dat melden Het Laatste Nieuws en de Krant van West-Vlaanderen op hun websites.  Het dramatisch ongeval gebeurde donderdag. Een 69-jarige man uit Gistel reed naar Zuienkerke om te gaan jagen, maar bij het uitladen van zijn materiaal liep

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer Belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, dat per 1 januari 2016 operationeel moet zijn, is een beoordelingssysteem voor provincies om gebiedsaanvragen te beoordelen. In een onderzoek van Alterra, uitgevoerd in samenwerking met Sovon, is een aanzet gegeven

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

12 november verschijnt het JachtWildKookBoek van Jaap Vissering

In spoedige aantocht, het nieuwe JachtWildKookBoek, het boek over de jacht in Nederland en wildrecepten/gerechten van Nederlands wild. Het is geschreven en samengesteld door Jaap Vissering, journalist, jager, kok en redactioneel medewerker van diverse jachttijdschriften. De uitgave bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt het verhaal van de

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Blauwtong in Hongarije

Op woensdag 15 oktober, heeft Hongarije bij de OIE melding gemaakt van een uitbraak van Blauwtong, serotype 4. Het betreft inmiddels 2 uitbraken bij runderen in de omgeving van Deszk en Hödmezövásárhely in het zuiden van Hongarije. De getroffen bedrijven zijn kleine rundveebedrijven die in het eerder door Hongarije ingestelde beperkingsgebied

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Daling aantal standganzen in Gelderland

  Aanpak ganzen in Gelderland lijkt te werken Geplaatst op ZALTBOMMEL/DEVENTER – Voor het eerst in jaren is er een lichte daling van het aantal ganzen. Dat meldt de Faunabeheereenheid Gelderland in Deventer, de overkoepelende organisatie van de wildbeheereenheden in de provincie. Het gaat om de standganzen, de ganzen die niet meer

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Mager broedseizoen voor kolganzen

Mager broedseizoen voor kolganzen Tellingen in de afgelopen drie weken laten zien dat kolganzen met weinig jongen uit de Russische toendra zijn teruggekeerd. In een eerste steekproef van bijna 30.000 vogels in Friesland, Zuid-Holland, Gelderland en de grensstreek van Duitsland bedraagt het aandeel jonge vogels ongeveer 10%. Veel paren hebben

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

De Russen komen- gezenderde Brandganzen in Nederland

De herfst is aangebroken, en daarmee ook de ganzentijd. Niet alleen Kolganzen, maar ook Brandganzen komen nu teruggevlogen van hun broedgebieden in Arctisch Rusland. In het kader van een onderzoek naar migratiestrategieën zijn Brandganzen afgelopen zomer in Rusland uitgerust met GPS-zenders en kleurringen. Nu is het moment om deze ganzen

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Jagers tegen rol van schietknechten overheid

13 oktober 2014 Anno 2014 kunnen jagers met recht zeggen dat zij het grootste, landsdekkende vrijwilligersnetwerk zijn in het Nederlandse landschap, aldus directeur Laurens Hoedemaker van de Koninklijke Jagersvereniging. Hij vraagt zich af wat het voor de rol en het verantwoordelijkheidsgevoel van jagers betekent als zij alleen nog ‘op afroep’

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Aantalsontwikkeling van zoogdieren | Compendium voor de Leefomgeving

Aantalsontwikkeling dagactieve zoogdieren, 1994-2012 Van de zes dagactieve zoogdiersoorten die tegelijk met vogels tijdens de broedvogeltellingen (BMP) worden geteld, vertoont alleen de ree een matige toename. De andere soorten blijven over de gehele telperiode stabiel. Haas De haas komt in bijna het gehele land voor, met uitzondering van enkele stedelijke

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email