Populatie korenwolf lijkt te stabiliseren, maar jaarlijks bijzetten blijft noodzakelijk

Het uitsterven van de wilde hamster in Nederland, leek eind jaren negentig van de vorige eeuw onontkoombaar. Sinds 2002 worden hamsters uitgezet in het wild. Deze herintroductie is succesvol, hoewel het aantal hamsters in 2008 plotseling sterk afnam. De laatste jaren lijkt het totaal aantal hamsters zich te stabiliseren. Het jaarlijks bijzetten van een aantal dieren uit het fokprogramma is echter nog steeds noodzakelijk.

Dankzij het herintroductieprogramma en het soortbeschermingsplan is de hamster teruggekeerd in diverse leefgebieden in Zuid-Limburg. De sleutel tot dit succes blijkt het specifieke, op de soort toegesneden, agrarische beheer van akkers. Het specifieke hamsterbeheer van een akker bestaat uit het telen van luzerne en granen die slechts gedeeltelijk worden geoogst, waardoor de dekking tot eind oktober aanwezig blijft. Hierdoor kunnen hamstervrouwtjes per jaar meerdere worpen krijgen. Dit is noodzakelijk om de hoge jaarlijkse sterfte als gevolg van predatie voldoende te compenseren. Op reguliere akkers met graan kunnen hamsters nauwelijks één worp jongen groot brengen.

Van 2015 tot en met 2017 is een experiment uitgevoerd met graanpercelen die hamstervriendelijk worden beheerd maar waarbij wel een normale oogst mogelijk is. Dit experimenteel beheer is vanaf 2018 onderdeel van een pakket agrarisch natuurbeheer. Alleen op deze manier met aangepast oogsten is een noodzakelijke uitbreiding van het areaal hamstervriendelijke graanpercelen in de nabije toekomst mogelijk.

Hoewel het aantal hamsters in Nederland de afgelopen jaren is toegenomen, is de soort niet uit de gevarenzone. Voor een duurzame populatie zijn naar schatting per leefgebiedencluster circa 500 hamsters nodig, een aantal dat tot nu toe slechts in één cluster Zuid-Limburg in 2010 bijna werd gehaald. Voor het behoud van de hamster binnen de bestaande clusters is meer geschikt habitat noodzakelijk. Ook in het buitenland blijft de hamster in aantallen hard achteruit gaan.

Zie voor meer informatie de site Compendium voor de Leefomgeving van het CBS.

bron: Compendium voor de Leefomgeving, 14/11/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.