De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
POV bereikt akkoord met LNV over reductie van wilde zwijnenstand

POV bereikt akkoord met LNV over reductie van wilde zwijnenstand

De wilde zwijnenpopulatie in Nederland zal fors kleiner worden, om zo de risico’s van insleep van Afrikaanse varkenspest te minimaliseren. Dit is het resultaat van onderhandelingen die de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) de afgelopen weken voerde met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de POV is daarmee aan een belangrijke voorwaarde voldaan om tot een akkoord te komen over het Diergezondheidsfonds.

Het ministerie van LNV, de provincies en de POV hebben afgesproken een gezamenlijke roadmap op stellen met acties voor het verkleinen van de risico’s van insleep van Afrikaanse varkenspest. Hier zullen ook de natuurorganisaties bij worden betrokken. Het substantieel terugdringen van de omvang van de wilde zwijnenstapel in Nederland zal een van de acties zijn. Deze roadmap zal naar verwachting in oktober klaar zijn. Er zal een taskforce worden ingesteld waarin ook de POV zitting heeft om de roadmap te realiseren. Het landelijk bestuur van de POV is donderdag 25 april akkoord gegaan met dit resultaat.

De POV wilde 2 weken geleden geen handtekening zetten onder het nieuwe Convenant Diergezondheidsfonds zo lang er niets aan de insleeprisico’s door wilde zwijnen zou worden gedaan. Het akkoord dat deze week werd gesloten gaat verder dan de algemene intenties omtrent de wilde zwijnen die de afgelopen 10 jaar in het convenant zijn neergelegd, en die niet tot krimp maar juist tot een toename van de aantallen hebben geleid. De POV heeft er vertrouwen in dat er met de taskforce en het nieuwe akkoord voor het opstellen van een actiegerichte roadmap, wel resultaat wordt geboekt. De POV zal inzetten op doelgerichte en afrekenbare afspraken met provincies en natuurorganisaties.

De minister van LNV heeft bestuurlijke afspraken gemaakt met de betrokken provincies. Zij zijn verantwoordelijk voor het faunabeheer en het reduceren van de wilde zwijnenstapel. Het landelijk bestuur van de POV heeft vertrouwen in het ministerie van LNV. De afspraak voor het opstellen van de roadmap wordt opgenomen in het nieuwe convenant Diergezondheidsfonds.

bron: Producentenorganisatie Varkenshouderij, 29/04/19

Print Friendly, PDF & Email