Procedure en waar je aan moet denken bij de verlenging van je jachtakte.

Jachtakte NederlandkopieHet is de verantwoordelijkheid van iedere jager om tijdig voor 1 april zijn jachtakte en Europees schietpaspoort te verlengen en dus tijdig zijn aanvraag hiervoor in te dienen. Nu is het sinds vorig jaar ook nog het C4 inlichtingformulier bijgekomen.

De Politie heeft nu als beleid vastgesteld dat de gene die niet tijdig zijn aanvraag voor 1 april heeft aangevraagd zijn jachtakte kwijt raakt.

Wat moet ik dan allemaal doen om de verlenging tijdig een aanvraag in te dienen;

 1. Afspraak maken met de lokale Taakaccenthouders wet wapens en munitie, voor de verlenging van je jachtakte, doe dit tijdig, dit kan via (0900) 8844 en plan alvast deze dag en evt. Tijdstip dat je zeker op afspraak aanwezig kunt zijn.
 2. Aanvraagformulier voor een jachtakte; Vul alvast in dat je kunt downloaden via de site van de NOJG.
  1. Tip: sla dit op in mijn documenten en als er volgend jaar niets verandert is kun je dit gewoon uitprinten (dubbelzijdig) en ondertekenen en je bent klaar.
 3. Bijlage-C5-Inlichtingenformulier-bij-verlenging-wapenverlof (downloaden via site NOJG); Vul het in en denk hierbij dat indien bij inlichtingen bij derden dus geen familieleden er ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs is bijgevoegd en onderteken dit.
 4. Voor de aanvraag hebt je ook bewijs nodig dat je kunt jagen in Nederland;
  1. Dit kan via aantonen dat je een bejaagbaar gebied van tenminste 40 ha hebt door overlegging van geldige Standaard-jachthuurcontract-2002
  2. Toestemming artikel 36 lid 1 (jagen in gezelschap van de jachthouder) downloaden via bovenstaande link
  3. Toestemming-artikel-36-lid 2 Jagen buiten gezelschap jachthouder)
 5. WA-jachtverzekeringsbewijs ; ( maak hiervan een kopie) dat je hebt ontvangen van de NOJG of een andere verzekeraar en voeg dit erbij.
 6. Europees schietpaspoort ; indien in je bezit dient dit ook verlengd te worden, dit kan maximaal 5 jaar.
 7. Moet je een nieuwe jachtakte krijgen en of Europees schietpaspoort denk er dan ook aan om hiervoor een pasfoto bij te voegen.

Zie ook voor verdere informatie; Aanvraag Jachtakte 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.