Provincie Limburg betaalt behandelbedrag bij dassenschade terug

Dassenschade mais en weiland

Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg heeft toegezegd dat het behandelbedrag van 300 euro bij het claimen van dassenschade bij het Faunafonds zal worden terugbetaald. De komende tijd zal duidelijk worden hoe de toezegging van de gedeputeerde op een praktische manier wordt uitgewerkt. Aanleiding voor de toezegging was een vraag van CDA-statenlid John Verhoijsen, die stelde dat het hanteren van een behandelbedrag bij een claim onredelijk was, omdat het voor grondgebruikers verboden is om dassen te verjagen of dassenburchten verstoren.

De LLTB is blij met de toezegging van Van der Broeck. “Wij hebben al langer aangedrongen op het schrappen van het behandelbedrag bij dassenschade. Als een agrariër eerst 300 euro moet betalen voordat hij schade kan claimen dan is er geen draagvlak meer om dassen te gedogen”, stelt LLTB-medewerker Bert Vergoossen.

Veel agrariërs met dassenschade hoeven de schade echter niet te claimen omdat ze een dassenovereenkomst met het Faunafonds hebben. Hierdoor ontvangen ze jaarlijks een vaste vergoeding voor de dassenburchten en dassenschade op hun percelen. De meeste overeenkomsten lopen af per 1 januari 2016. De inzet van de LLTB is om deze overeenkomsten voort te zetten.

bron: LLTB, 28/04/15

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.