Pro­vin­cie Lim­burg opent sub­si­die­re­ge­ling om scha­de door wil­de die­ren te voor­ko­men

Wilde dieren kunnen onbedoeld schade veroorzaken aan landbouwgewassen of vee. Provincie Limburg vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in voorzorgsmaatregelen en opent daarom voor de periode van 15 maart 2023 tot en met 21 december 2023 een subsidieregeling om preventie, maar ook onderzoek naar nieuwe preventieve maatregelen, te ondersteunen. Zo hoopt de provincie ook bij te dragen aan het in harmonie samenleven van Limburgers met in het wild levende beschermde diersoorten zoals bijvoorbeeld het wild zwijn, de wolf en de das.

Beter voorkomen dan financieel compenseren

Preventie van faunaschade is allereerst de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar en grondgebruiker. Met de Nadere subsidieregels preventie faunaschade ondersteunt de Provincie Limburg bij de aanschaf van preventieve maatregelen om schade te voorkomen.

Gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur, Milieu en Erfgoed): ‘We kunnen beter schade voorkomen dan financieel compenseren. Dit voorkomt onnodige verdrietige situaties en terugkerend financieel nadeel. Sommige schades blijven ontstaan als er niets aan voorzorgsmaatregelen wordt gedaan. Wij vinden als Provincie biodiversiteit belangrijk voor een gezonde natuur en leefomgeving in Limburg. Daarin speelt iedere diersoort zijn eigen rol. Zo willen we bijvoorbeeld graag vee zoveel mogelijk van de menukaart van de wolf halen en landbouwgewassen zoals mais van het menu van het wild zwijn. Door deze soorten van landbouwgewassen en vee te weren kunnen ze ook hun plek in het ecosysteem goed vervullen en een natuurlijke bijdrage leveren aan de Limburgse biodiversiteit en het natuurlijk evenwicht. Belangrijk dat Limburgers daarom investeren in preventiemaatregelen. Want wilde dieren zoeken natuurlijk de makkelijkste weg om aan eten te komen.’

De subsidieregeling

Provincie Limburg stelt € 288.000,00 beschikbaar voor grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid, terreinbeheerders en coördinerende organisaties.
Subsidies worden verleend voor de aanschaf en/of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en/of middelen dan wel het doen van praktijkgericht onderzoek dat zich richt op voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.
Voor een individuele grondgebruiker of grondeigenaar geldt een maximaal subsidiebedrag van €10.000,00 per grondgebruiker of grondeigenaar. Daarnaast verstrekt Provincie Limburg een subsidie van maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden of zich aanmelden via de website Limburg.nl van de provincie onder actuele subsidies.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.