De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Pro­vin­cie Lim­burg start met van­gen van was­be­ren

Pro­vin­cie Lim­burg start met van­gen van was­be­ren

De Zoogdiervereniging begint op verzoek van de provincie Limburg in oktober met het vangen van wasberen, die vooral in de buurt van Maastricht en Sittard-Geleen rondzwerven. Het gaat naar schatting om 50 tot 100 wasberen. De gevangen wasberen worden opgevangen door Stichting AAP. De populatie wasberen in Limburg is de eerste vestiging van deze soort in Nederland. Het vangen van de wasberen vindt plaats van oktober tot en met maart volgend jaar.

Wasberen zijn invasieve exoten, die schade kunnen toebrengen aan de wilde dieren die hier van nature leven, maar ook aan huisdieren en huizen. Provincies zijn verplicht om invasieve exoten, die op de Europese Unielijst staan en zich voor het eerst in Nederland vestigen, uit de natuur te verwijderen om verdere schade te voorkomen.

De wasberen worden met kooien gevangen rond Maastricht en Sittard-Geleen en ook in andere delen van Limburg waar de dieren zijn gesignaleerd. De Zoogdiervereniging coördineert het vangen, verzorgt een meldpunt en geeft voorlichting. Gevangen wasberen worden overgebracht naar Stichting AAP in Almere, een opvangcentrum dat gespecialiseerd is in tijdelijke opvang van exotische diersoorten. Later gaan de dieren naar een permanent verblijf, bijvoorbeeld een dierentuin.

Naast vangen en opvangen houdt de provincie vast aan de mogelijkheid om wasberen desnoods ook te doden middels afschot. Hiertoe kan de provincie via de Faunabeheereenheid Limburg ontheffing verlenen aan plaatselijke jagers. Dit gaat alleen plaatsvinden als het vangen van de dieren op een locatie niet mogelijk blijkt, zo laat het provinciebestuur weten.

bron: Pro­vin­cie Lim­burg, 17/09/19

Print Friendly, PDF & Email