Provincies mogen afwijken van lijst met toegestane middelen om dieren te doden

ganzen zeeland

Het Besluit beheer en schadebestrijding dieren bevat een lijst met toegestane middelen om dieren zoals ganzen te vangen of te doden. Het nekbreekapparaat van het bedrijf V&T Faunabeheer uit Leerdam staat niet op deze lijst. Provincies zijn echter bevoegd om van deze lijst af te wijken, mits het middel geen onnodig lijden veroorzaakt. De werking van het apparaat is bekeken door een dierenarts. Op welke manier die beoordeling moet plaatsvinden, is de verantwoordelijkheid van de provincie. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van Tjeerd van Dekken van de PvdA.

De Europese verordening nr. 1099/2009 ziet alleen toe op het welzijn bij het doden van dieren die gehouden worden voor productiedoeleinden, meldt Dijksma. Er is geen vergelijkbare Europese regelgeving voor het doden van in het wild levende dieren. Er zijn ook geen Europese regels voor het testen van apparaten om in het wild levende dieren te doden. De Flora- en faunawet eist dat middelen geen onnodig lijden mogen veroorzaken. Gedeputeerde Staten moeten dit bij toepassing van artikel 68 van de wet toetsen.

Het Richtsnoer Ganzendoden van de Raad voor Dierenaangelegenheden vermeldt ten aanzien van het nekbreken dat deze methode niet goed uitvoerbaar is voor ganzen en matig geschikt voor het doden van grote aantallen. Ten opzichte van afschieten of vergassen van ganzen scoort de methode vanuit oogpunt van dierenwelzijn lager, meldt Dijksma. Zij wijst er op dat er beroepen bij de rechter tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland lopen om grauwe ganzen te vangen en met het apparaat te doden. Zolang er geen uitspraak is gedaan, wil de staatssecretaris zich van een oordeel onthouden. Wel wijst ze erop dat de Faunabeheereenheid Gelderland heeft besloten het apparaat voorlopig niet te gaan gebruiken.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 22/06/15

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.