Reactie Koninklijke Jagersvereniging op

Kopje KJV

Geacht lid van de Jagersvereniging,

Staatssecretaris Martijn van Dam en gedeputeerde Patrick van der Broeck zitten op één lijn: de provincies gaan niet over de benuttingsjacht. Dat betekent dat de motie van de Partij voor de Dieren die op 13 mei jl in de Provinciale Staten van Limburg met slechts één stem verschil werd aangenomen, in de praktijk geen enkel effect sorteert.

In de aanloop naar deze Statenvergadering van 13 mei heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zowel met Gedeputeerde Staten als met de Provinciale Staten uitvoerig gecommuniceerd over de wettelijke status van de vijf wildsoorten in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Ook heeft de Jagersvereniging aangegeven dat het niet binnen de juridische mogelijkheden van de Provinciale Staten ligt om een ‘gelijke status’ voor de vijf wildsoorten te bedingen als voor de overige soorten.

Benuttingsjacht is een rijksaangelegenheid

Kort samengevat is onze boodschap altijd geweest dat de jacht op wildsoorten een Rijksaangelegenheid is die is vormgegeven in een landelijke wet. Een lagere overheid als de provincie kan daar niet zelfstandig wijzigingen in aanbrengen. Alleen al daardoor kunnen Gedeputeerde Staten Limburg geen gehoor geven aan de wens van de kleinst mogelijke meerderheid die in de Staten mogelijk is.

Gedeputeerde Staten zijn nu aan zet met de vertaling van deze motie in de Limburgse Natuurvisie die binnenkort in de inspraak gaat en die medio volgend jaar samen met de wet in werking treedt. Gedeputeerde Staten hebben al laten doorschemeren dat zij niet bevoegd zijn om de motie van de PvdD uit te voeren en dat zij dit zullen uitleggen in de toelichting op de Natuurvisie.

Vrijdag jl. stuurde staatssecretaris Martijn van Dam een brief naar de Eerste Kamer, waarin hij antwoord geeft op vragen ten aanzien van de provinciale bevoegdheden over de jacht. Met zijn antwoorden zet ook Van Dam een forse streep door de ‘burgerinitiatieven’ Stop de Hobbyjacht.

Wat kan er wel!

De Faunabeheereenheid Limburg werkt op dit moment aan de voorbereiding van een faunabeheerplan waarin geregeld wordt op welke wijze zij haar informatie over de wildstand in de provincie wil vergaren en over de jaarlijkse wijze van rapportage van de afgeschoten wildsoorten. Ook heeft de FBE Limburg aan de Limburgse Wildbeheereenheden gevraagd om op een kaart globaal aan te geven waar de potentiële leefgebieden van fazanten liggen. Voor de meeste WBE’s in Limburg zal het daarbij gaan om het gehele werkgebied van de WBE minus de dorpskernen, droge dennenbossen en open wateren.

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Wim Grave
Voorzitter provincie Limburg

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.