Reactie Provincie/Regionale Brandweer/KNJV op het afschieten geredde wilde zwijnen in Weert

Schermafbeelding 2014-09-15 om 17.10.53Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg, de Regionale Brandweer Veiligheidsregio Limburg Noord en de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging

Reactie op afschieten geredde wilde zwijnen in Weert

Zondag 14 september is er via de meldkamer van de hulpdiensten een melding gekomen van een groep wilde zwijnen die te water was geraakt. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft 3 wilde zwijnen levend uit het water kunnen halen. Daarna is een lokale Buitengewoon Opsporingsambtenaar is ter plaatse gekomen en heeft besloten om de dieren alsnog te doden. Dit heeft tot de nodige publieke verontwaardiging geleid.

Stappen
KNJV heeft – nadat het verhaal in de media kwam – contact gelegd met betrokken organisaties om de feiten en het verhaal erachter boven tafel te krijgen. Maandagochtend werd duidelijk dat betrokkene handelde als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en in die hoedanigheid door de meldkamer van de veiligheidsregio werd gevraagd te assisteren.

Vervolgens is er overleg geweest met diverse betrokken instanties om een gezamenlijke verklaring op te stellen naar de media. Provincie Limburg was daarbij penvoerder. In de verklaring is ook een standpunt opgenomen van KNJV en de brandweer. Deze verklaring is maandag om 16.30 uur online geplaatst op de site van de provincie Limburg.
Het provinciaal beleid inzake wilde zwijnen houdt in dat er een ontheffing is verleend voor het doden van wilde zwijnen buiten de leefgebieden Meinweg en Meerlebroek. Deze ontheffing is verleend aan jachtaktehouders in het belang van de verkeersveiligheid en het voorkomen van schade aan landbouwgewassen. Deze ontheffing mag echter niet op zondag worden ingezet en deze strekt niet tot het doden van dieren die gevangen zijn. Gedeputeerde Patrick van der Broeck: “Ook als dit zich had voorgedaan op een doordeweekse dag, dan had dit niet mogen gebeuren. Zo is het nulstandbeleid niet bedoeld. Wij gaan de teksten van de ontheffingen er op nakijken en als er onduidelijkheid over kan bestaan, dan passen we die aan”

Regionale brandweer Veiligheidsregio Limburg Noord
De wettelijke taak van de brandweer is het redden van mens en dier. Na het uitvoeren van deze taak werden de brandweermensen geconfronteerd met het doden van de dieren. Brandweermensen zijn van nature hulpverlenend. Zij hebben dan ook hulp geboden daar waar dat nodig was. Om duidelijkheid te krijgen over hoe een volgende keer te handelen, hebben brandweermensen behoefte aan handelingsperspectief. De brandweermensen zijn geschrokken van de situatie en de ontstane reacties. Volgens gedeputeerde Patrick van der Broeck is het van groot belang om duidelijkheid te scheppen hoe om te gaan met dieren in nood.

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging geeft aan dat dit niets te maken heeft met jacht. De jachtaktehouder heeft gehandeld als Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Hij wordt geacht deskundig te zijn om een inschatting te maken of het nodig is om dieren uit hun lijden te verlossen. Hij heeft daarvoor gebruik gemaakt van een verlof van de politie, waarover enkele jachtopzichters beschikken.

Cluster Communicatie & Public Affairs

provincie Limburg logo

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.