De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Rechtbank Roermond – Test met e-screener geen reden om jager jachtakte te ontnemen

Rechtbank Roermond – Test met e-screener geen reden om jager jachtakte te ontnemen

De bestuursrechter van de rechtbank Limburg heeft op maandag 25 november geoordeeld dat een jager die al 27 jaar een wapenvergunning heeft en waar nooit problemen mee zijn geweest, zijn jachtakte mag behouden. Volgens de rechtbank heeft de korpschef onvoldoende gemotiveerd waarom de score op de psychologische test met de e-screener zodanig is, dat dit zou moeten leiden tot onmiddellijke intrekking van zijn jachtakte.

De jager moest naar aanleiding van een psychologische test zijn jachtakte en zijn wapens inleveren. De uitslag van deze test, de e-screener, pakte voor de jager ongunstig uit. De jager legde zich hier niet bij neer, omdat hij al 27 jaar een wapenvergunning heeft en er nooit problemen zijn geweest.

Niet alle omstandigheden bekeken
De rechter heeft het verzoek van de jager toegewezen. Dit betekent dat de jachtakte weer geldig is, dat verzoeker de jachtakte en de wapens, die hij in bewaring heeft gegeven bij de korpschef, moet terugkrijgen. De korpschef heeft in zijn besluit alleen gekeken naar de uitslag van de e-screener. Bij de invoering van de e-screener was door de minister gezegd dat alle omstandigheden moeten worden betrokken. Daar heeft de korpschef niet naar gekeken. De jager heeft een blanco strafblad, geen medische voorgeschiedenis en beschikt al 27 jaar over een wapenvergunning.

Gebruik van e-screener is gestopt
Verder heeft de korpschef, in opdracht van de minister, in een groot aantal andere zaken de uitslag van de e-screener niet gevolgd. Ook stopt de minister de komende 2 jaar met het gebruiken van de e-screener. Nu de minister kennelijk zelf aanleiding ziet de uitslag van de e-screener niet in alle gevallen te volgen en het instrument de komende 2 jaar niet inzet, ziet de rechter niet in om zonder nadere motivering, waarom de onmiddellijke intrekking van de jachtakte nodig is.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de rechtbank Limburg.

bron: Rechtbank Limburg, 27/11/19

Print Friendly, PDF & Email