Rechter verwerpt opnieuw e-screener als test voor jachtakte

Opnieuw is bij de rechtbank Limburg een aantal verzoeken om een voorlopige voorziening ingediend naar aanleiding van het intrekken van jachtakten door de korpschef. Woensdag 11 december 2019 heeft de bestuursrechter ook in deze 6 procedures geoordeeld dat de betreffende jagers hun jachtakten mogen behouden.

De jagers moesten naar aanleiding van een psychologische test hun jachtakten en wapens inleveren. De uitslag van deze test, de e-screener, pakte voor de jagers ongunstig uit. De jagers legden zich hier niet bij neer, omdat zij al jarenlang een wapenvergunning hebben en er nooit problemen zijn geweest. De bestuursrechter heeft de verzoeken van de jagers toegewezen. Dit betekent dat de jachtakten weer geldig zijn, dat verzoekers de jachtakten en de wapens, die zij in bewaring hebben gegeven bij de korpschef, moeten terugkrijgen.

Motivering
De korpschef heeft in zijn besluiten alleen gekeken naar de uitslag van de e-screener. Volgens de voorzieningenrechter is dit echter onvoldoende. Volgens de voorzieningenrechter is twijfelachtig of de test met behulp van de e-screener als zodanig een valide instrument is.

Verder heeft de minister bij de invoering van de e-screener gezegd dat alle omstandigheden moeten worden betrokken. Daar heeft de korpschef echter niet naar gekeken. De jagers hebben al jarenlang een jachtakte, een blanco strafblad, geen antecedenten en hebben jaarlijks voldaan aan alle vereisten die zijn gekoppeld aan de jachtakten. Het is voor de jagers doordat de besluiten enkel zijn gebaseerd op de uitslagen van de e-screener bovendien bijna ondoenlijk om zich te verweren tegen de resultaten. Verder heeft de korpschef, in opdracht van de Minister, in een groot aantal andere zaken de uitslag van de e-screener niet gevolgd.

Ook stopt de Minister de komende 2 jaar met het gebruiken van de e-screener. Nu de Minister kennelijk zelf aanleiding ziet de uitslag van de e-screener niet in alle gevallen te volgen en het instrument de komende twee jaar niet inzet, ziet de voorzieningenrechter niet in, althans niet zonder nadere motivering, waarom de score van verzoekers bij de e-screener zodanig is, dat dit zou moeten leiden tot onmiddellijke intrekking van zijn jachtakte.

Zie voor meer informatie de uitspraak op de site rechtspraak.nl

bron: Rechtbank Limburg, 11/12/19

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.