Recordjaar voor het aantal wilde zwijnen voorzien

images

De zomer- en wintereiken hangen dit jaar vol met eikels. Op de Veluwe is sprake van een redelijke mast, maar eiken in het cultuurlandschap en in de stad koersen af op een volmast of zelfs extreme volmast. Opvallend is dat de beuk voor het eerst sinds 1990 voor het derde jaar op rij beukennootjes draagt. Door de vanaf 2013 goede voedselsituatie voor wilde zwijnen lijkt 2016 een recordjaar te worden wat betreft het aantal wilde zwijnen. Deze verwachting wordt verder versterkt door de waarnemingen van volop pasgeboren biggetjes in augustus.

Uit de jaarlijkse inventarisatie van de mastsituatie eind mei op de Veluwe door de Vereniging Wildbeheer Veluwe blijkt dat er dit jaar zo’n 3 miljoen kilo eikels in het Veluwse bos- en natuurgebied geproduceerd wordt. Dit is een gemiddelde mast. Deze inschatting lijkt aan de voorzichtige kant. Er is wel een verschil met de eiken buiten de Veluwe, in het cultuurlandschap en in de stad, die hangen vol met vruchten. De beuk heeft dit jaar met een schatting van ruim 400.000 kilo beukennootjes op de Veluwe een redelijke mast. Dit is beduidend minder dan de ruim 2 miljoen kilo die maximaal mogelijk is. Toch is het een bijzonder jaar voor de beuk omdat hij voor het eerst 3 jaar achter elkaar beukennootjes produceert.

beukennootjesDe eerste massale val van beukennootjes in september maakt een deel van de zeugen bronstig waardoor er in dit soort jaren al in december en januari biggetjes verschijnen. Er zijn over de hele Veluwe opvallend veel jonge biggetjes in augustus geboren bij zowel de volwassen als de jonge zwijnen. Op zich is er altijd wel aanwas van de populatie rond deze tijd maar nu wordt het overal op de Veluwe gemeld. Doordat er nu circa 4 miljoen kilo aan eikels en beukennootjes te vinden is, kunnen ze als de eikels massaal beginnen te vallen binnen een uur 5 a 6 kilo vruchten eten. De melkproductie van de zeugen komt hierdoor ook op gang wat de overlevingskansen van die laat geboren biggen sterk vergroot. Alle factoren tezamen zorgen er voor dat de wilde zwijnenpopulatie zich sterk uitbreidt. Het is zelfs waarschijnlijk dat er volgend jaar meer wilde zwijnen zullen zijn dan in het recordjaar 2008. Dit geldt niet alleen voor de Veluwe, maar voor geheel Noordwest-Europa.

Wilde zwijnen op de eikelsDe eikels en beukennoten vormen een ongekende hoeveelheid krachtvoer. Niet alleen voor zwijnen maar ook voor muizen, reeën, edelherten, damherten, houtduiven, karpers, wilde eenden en Vlaamse gaaien. Een goed zwijnenjaar is ook een goed muizenjaar en een goed muizenjaar betekent het daaropvolgende voorjaar goede overlevingskansen van jonge boommarters en de jongen van bosuilen. Zo profiteert een hele keten van dieren van die overdaad aan energie.

bron: Natuurbericht, 20/09/15

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.