De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Regeling Uitgifte- en verlenging jachtakten, wapenverloven en EU vuurwapenpassen na 3 maart 2021

Regeling Uitgifte- en verlenging jachtakten, wapenverloven en EU vuurwapenpassen na 3 maart 2021

logo PolitieBinnen de teams korpscheftaken zal vanaf 3 maart een eerste start worden gemaakt met het verstrekken van jachtakten en wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen. Afgifte geschiedt n.a.v. eerder ingezonden stukken en na afrekening aan de balie. De afgifte hiervan door de teams starten met in acht neming van de coronamaatregelen, zoals die zijn opgelegd en geadviseerd door de overheid. Dit betekent dat de verwerkingssnelheid van te verstrekken jachtakten lager is dan normaal gesproken. Vanwege de beperkingen in het aantal mogelijke contacten en het aantal beschikbare geschikte balies, kunnen wachttijden nog oplopen. De bezetting van de teams en het werkaanbod van zaken per team vertoont eveneens verschillen. Ook deze factoren zullen leiden tot verschillen in de uitvoering. Het is goed om dat met uw leden te delen.

Vanwege de vele aantallen zal in eerste aanleg gewerkt worden aan het afhandelen van de aanvragen van de jachtakten waar bijzondere belangen spelen. Te denken valt aan situaties waar de jager economische belangen spelen of risico’s van aansprakelijkheid of rond volksgezondheid. Deze aanvragen zullen eerst behandeld worden. Dit kan aan de orde zijn voor de jagers die hun jachtakte nodig hebben voor de aanvraag van een jachtakte in Duitsland. Hierbij geldt dan wel dat de aanvrager moet kunnen aantonen dat bijzondere belangen in het geding zijn, door het tonen van een bewijs van ‘pacht’ , een bewijs van ‘eigen jacht’ dan wel een zogenaamde Begehungsschein. Zonder deze bescheiden zal een aanvraag voor een Duitse jachtakte niet geprioriteerd worden.

Alle overige jachtakten zullen daarna afgewerkt worden. Dit geldt ook voor de nieuwe aanvragers waarvan bekend is dat zij al enige tijd wachten op hun jachtakte. Wij vragen hiervoor begrip. Indien een nieuwe aanvrager van oordeel is een beroep op deze belangen te kunnen doen, dan kan hij hierover in contact treden met het team korpscheftaken van de eenheid.

De minister heeft de mogelijkheid gegeven om jachtakten ambtshalve tot 1 juli te verlengen. Als dat nodig is, zullen wij dat ambtshalve doen. Indien de formele verlenging van de jachtakten niet voor 1 juli 2021 gerealiseerd kan worden, zullen wij vroegtijdig met de minister overleggen hoe hiermee om te gaan. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bijschrijving van wapens zal alleen bij dringende zaken en voor zover mogelijk in de afspraken worden meegenomen.

 

Directeur Operatiën

Politie | staf Korpsleiding | directie Operatiën

Print Friendly, PDF & Email