SOVON Rapport Watervogels in Nederland in 2014/2015

Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft het rapport Watervogels in Nederland in 2014/2015 gepubliceerd. In het nieuwe rapport, dat voorafgaand aan de midwintertelling van 2017 verschijnt, worden de aantallen en seizoenspatronen gepresenteerd en de trends besproken. Speciale aandacht is er deze keer voor op kleine schaal voorkomende watervogels en veel in wetlands voorkomende soorten als Roodhalsgans, Sneeuwgans, Casarca, Bruine Kiekendief, IJsvogel en Frater.

De tellingen in seizoen 2014/15 leverden maandelijks 373.000 tot 5,51 miljoen (januari) getelde watervogels op. Het aantal van 5,51 miljoen getelde watervogels tijdens de midwintertelling 2015 was slechts een fractie lager dan tijdens de recordtelling in januari 2012 (5,62 miljoen). Door de bovengemiddelde temperaturen waren half januari nog veel Kieviten, Goudplevieren en diverse andere steltlopers aanwezig. Bijzonder waren ruim 1700 Fraters, een soort die steeds minder talrijk wordt.

Aantal ganzen stagneert
Het totale bezoek van ganzen aan Nederland nam in 2014/15 voor het derde jaar op rij niet verder toe. Maximaal waren 2,3 miljoen ganzen aanwezig in januari, 8% minder dan in 2013/14. Vooral Kolganzen werden minder geteld. Het scheelde weinig of hun aantal werd voor het eerst overtroffen door dat van de Brandgans. Ook bij die laatste soort lijkt de eerdere toename bij de seizoensmaxima bij ons voorbij. Nieuw was verder dat voor het eerst in november meer dan 2 miljoen ganzen werden geteld. Daarmee zijn er nu vier maanden lang (november-februari) maximale aantallen ganzen in ons land aan te treffen.

Ook gewone soorten nemen af
De resultaten van de watervogeltellingen zijn een belangrijke vinger aan de pols van de aantalstrends. Die laten over de afgelopen tien jaar bij de verliezers een opvallend aantal gewone soorten zien, bijv. Kluut, Scholekster, Wilde Eend en Waterhoen, naast bekende soorten met negatieve trends zoals Taigarietgans, Kleine Rietgans, Zwarte Stern en Kleine Zwaan. De sterkste toename vond plaats bij Zeearend, Grote Zilverreiger en Kraanvogel.

Zie voor meer informatie het rapport Watervogels in Nederland in 2014/2015 op de site van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, 24/01/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.