Stand van zaken Vogelgriep en het Jachtverbod 27-11-2014

Op woensdagavond 26 november 2014, heeft er weer het crisisberaad plaats tussen staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de belanghebbenden v.w.b.de vogelgriep.

Stand van zaken:

  1. Het verbod jacht / beheer / schadebestrijding blijft van kracht in geheel Nederland,
  2. De valwildregeling mag weer uitgevoerd worden, wel is bekend gemaakt dat het zoeken, doden en vervoeren van valwild is toegestaan.
  3. Vanaf zondag 23 november jl. is het ook weer toegestaan om wild te vervoeren, waarbij wij men terughoudend te zijn met het vervoer van veerwild.

Het Bestuurlijk Overleg tussen staatssecretaris Dijksma en betrokken sectoren komt nu wekelijks bijeen en het volgende overleg is gepland 3 december 2014. Zoals de verwachtingen nu zijn, zullen de beperkingen voor de jacht, beheer en schadebestrijding waarschijnlijk voor 3 december niet gewijzigd worden.

De staatssecretaris wil met haar besluit om jacht, beheer en schadebestrijding nog niet te openen het zekere voor het onzekere nemen, door een bepaalde incubatietijd af te wachten.

Het is bekend dat eenden drager kunnen zijn van de milde variant van het vogelgriepvirus zonder daar zelf verschijnselen van te vertonen en zij wil daarom alle eendenbedrijven laten onderzoeken, de resultaten zullen waarschijnlijk volgende week bekend zijn.

De NOJG adviseert iedereen om alle schade door de grondgebruikers vooral te melden via registratie in het faunaschadeschaderegistratiesysteem en bij te verwachten grote schade ( € 600,—) of meer ook direct een aanvraag tegemoetkoming faunaschade in te dienen.

Zie de site van de BIJ12-Faunafonds hoe te handelen. 

Voor informatie verzoeken wij u, kijk regelmatig op onze site www.nojg.nl en voor de laatste stand van zaken kunt u ook vinden op de website van het ministerie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.