De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Steeds meer wilde ganzen in Zuid-Limburg

Steeds meer wilde ganzen in Zuid-Limburg

bron: de Limburger

Er worden steeds meer wilde ganzen in Zuid-Limburg geschoten

Inwoners van Limbricht horen de laatste tijd geregeld schoten in het buitengebied. Het zijn jagers die schieten op wilde ganzen, een gegeven dat we volgens Faunabeheereenheid Limburg steeds vaker zullen gaan zien in Zuid-Limburg.

Dat kan wel, legt Alfred Melissen van Faunabeheereenheid (FBE) Limburg uit. Ontheffing voor ganzenbeheer met een geweer loopt via de FBE en wordt verleend aan mensen die landbouwschade lijden veroorzaakt door dieren en om het aantal ganzen rondom Maastricht Aachen Airport te beperken. Voor ganzen ligt die provinciale ontheffing al op de plank, zodat die snel kan worden ingezet als er problemen dreigen. Naast een ontheffing op naam moet de jager die het beheer uitvoert beschikken over een jacht- en verzekeringsakte.

Toename

Aan het afschieten van ganzen zit een maximum. Melissen: „We houden een bepaalde ondergrens aan van enkele honderden ganzen. Maar er momenteel in Zuid-Limburg zo veel ganzen, dat die grens voorlopig niet bereikt wordt.”

Het aantal verleende ontheffingen en het daarmee gepleegde afschot neemt toe in Zuid-Limburg, ziet Melissen. In 2015 werden 114 Grauwe Ganzen geschoten, in 2018 168. In Noord- en Midden-Limburg lag het aantal van oudsher al hoog (duizenden geschoten ganzen per jaar).

Problematisch zijn vooral de zogenoemde ‘overzomeraars’: ganzen die vanuit andere landen niet verder trekken, maar blijven hangen in Nederland en zich tegoeddoen aan opkomende gewassen. Melissen: „Daardoor is de schade vele malen groter dan vroeger.”

Print Friendly, PDF & Email