1

Wild zwijn afschot en hoe te handelen in Limburg.

I.v.m. de  corona-maatregelen in Limburg zijn de werkzaamheden van de heer Kouters, die namens LNV en de provincie Limburg, voor de Coronamaatregelen, alle geschoten wilde zwijnen onderzocht op wild ziekten en tevens ook de Trichnine monsters nam, zeer beperkt geworden door LNV, wat wij als Wildbeheereenheid Susteren/Graetheide zeer betreuren.
 
Helaas is dit door LNV beperkt tot een steekproefsgewijze controle op Trichine, dit wil zeggen 10 monsters per maand (5 monsters in Zuid-Limburg en 5 in Midden- en Noord-Limburg.
 
De provincie Limburg heeft zich hiertegen verzet, juist nu, het gevaar van een uitbraak van de Afrikaanse Varkens Pest (AVP) groter is geworden vanuit België. LNV heeft echter geoordeeld dat dit te duur werd en wil alleen een steekproeven en niet meer alle wilde zwijnen onderzoeken.
 
Dit wil dan ook zeggen dat de oude regeling waarbij Dhr C. Kouters elk afschot controleerde en monsters nam voorlopig niet meer zal doorgaan.
 
Hierbij doe ik jullie na overleg met Dhr C. Kouters, de nieuwe werkwijze Trichine en hoe te handelen nadat U een wild zwijn heeft geschoten.
 
Hoe te handelen:
 
 1. Na afschot dient het wild zwijn gemeld te worden aan Cor Kouters ( zie telnr. op de machtiging) voor Registratie in het Fauna Registratie Systeem, zoals in de ontheffing provincie Limburg en de machtiging van de Faunabeheereenheid/ Wbe wordt geeist, spreek dan ook gelijk de datum en tijd af wanneer het Trichinemonster kunt afgeven bij hem.
 2. De navolgende gegevens dient U aan hem bekend te stellen;
  • Naam en voorletters schutter;
  • Datum  en tijd afschot;
  • Waar geschoten en Jachtveldnummer FRS;
  • Gewicht ontweidt ;
  • Geslacht;
  • Geschatte leeftijd;
  • Indien vrouwelijk dan opgeven drachtig of niet en hoeveel foeten en evt. aangezogen tepels;
  • Andere bijzonderheden;
 3. Hij meldt het zwijn dan af in het FRS, hierna ontvangt U van hem het wildmerknummer waarop het wild zwijn is geregistreerd;
 4. U neemt dan zelf een trichine monster van een voorpoot tenminste 1 ½ ons (bij een klein wild zwijn dan van beide voorpoten afsnijden) (zie het YOU Tube filmpje https://youtu.be/qLEdady2VGc) hoe je dit van de voorpoot dient af te snijden, nadat het vel gedeeltelijk is verwijdert. 
 5. Het monster wordt verpakt in plastic zak met daarop duidelijk het wildmerknummer vermeld en leg dit koel totdat je het kunt brengen naar Cor Kouters, je kunt dit dan in zijn brievenbus deponeren;
 6. Cor Kouters slaat deze monsters op en draagt er zorg voor dat de monster bij Eurofins, Roggedijk 4c in Helmond komen voor onderzoek.
 7. U mag het wild zwijn niet verhandelen of zelf gebruiken, nadat U bericht heeft gehad, dat alles in orde is.