1

Wolvenpopulaties in Nederland nemen fors toe en verdubbeld mogelijk per jaar.

 
BIJ12 die de wolvenpopulatie in Nederland monitort namens alle provincies geeft aan dat de wolvenstand op de Veluwe, maar ook elders fors toe neemt. Wat dit betekent voor de stand van de herten en wilde zwijnen is nog geheel niet duidelijk. Er verblijven nu minimaal twintig wolven in Gelderland en ook worden er steeds vaker zwervende wolven waargenomen. In geheel Nederland zijn er de afgelopen periode elf nieuwe individuen opgedoken. Daarvan komen er acht uit Duitsland. En dan zijn er ook nog plaatsen waar nog jongen geboren moeten worden. In Gelderland zouden zoals nu bekend is tenminste vier gebieden zijn waar wolven hun territoria hebben.”

Natuurlijk wildbeheer door wolf

De populaties wolven groeit gestaag in Nederland, in bijna geheel Nederland zijn ze al waargenomen. De stand zodanig toenemen dat deze jaarlijks kan verdubbelen.
Doordat damhert, edelhert, ree en wild zwijn de wilde dieren zijn die door de wolven het liefste gepredeerd worden, zullen zij zoals ook nu weer blijkt in geheel NEDERLAND, de gemakkelijk prooidieren zoals schapen, klaveren en zelfs volwassen koeien doden. Het is dus niet alleen daar waar wilde zwijnen, edelherten, damherten voorkomen zoals in de provincie Gelderland, waar de meeste wolven verblijven, maar in geheel Nederland zoals blijkt uit de vele schademeldingen en DNA onderzoeken.

Zonder afschot kaalgevreten bossen

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE Gelderland) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het wildbeheer in deze provincie, is niet van plan om op voorhand de afschotcijfers aan te passen. De wolf loopt hier pas drie jaar rond en we moeten langer monitoren wat het effect van de wolf is op de wildstand, zegt Erik Koffeman als ambtelijk secretaris van de FBE Gelderland. In Duitsland zijn er nu al meer dan 20 jaar wolven en desondanks zien we daar een toename qua damherten, edelherten, wilde zwijnen en reeën, weet Koffeman. Op de Veluwe hebben we nu bijna 4000 edelherten, terwijl de doelstand 1500 is. De wolf kan dat die gewenste stand echt niet in zijn eentje realiseren. Zonder afschot door jagers hebben we dan over een aantal jaar kaalgevreten bossen. Dat willen we ook niet. Wij werken juist samen met de wolf en kijken echt naar de de gewenste stand per beheergebied. Mocht de wolf in zulk beheergebied veel edelherten hebben gedood, dan zullen wij ons Faunabeheer daarop aanpassen, we zijn daar heel flexibel in.

 
Zes wolven in Nederland gesignaleerd, waaronder één in Limburg

In de periode van 1 februari tot en met 1 mei waren er in totaal 6 wolven in Nederland, waaronder één in Limburg. Op de Veluwe heeft zich tweede wolf heeft zich gevestigd. Dat blijkt uit het monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12.

Door DNA-analyse van meerdere wolvenkeutels hebben onderzoekers vastgesteld dat een wolvin zich eind april, 6 maanden na de eerste waarneming, nog steeds op de Midden-Veluwe bevond. Deze periode van een half jaar betekent dat zij de tweede wolf is die zich officieel in Nederland heeft gevestigd. In het afgelopen kwartaal is ook een edelhert gevonden dat gedood bleek door deze wolvin. Deze prooi, een volwassen hinde, is vele malen zwaarder dan de wolf zelf. Ze lijkt een raster gebruikt te hebben om haar prooi te kunnen overmeesteren.

Mogelijk paarvorming op Noord-Veluwe
De eerste vestiging van de wolf na ruim 150 jaar afwezigheid was in februari al een feit. Deze wolvin bevindt zich nog altijd op de Noord-Veluwe. Eind januari liet ook een mannelijke wolf zich voor het eerst waarnemen in hetzelfde gebied. In de periode daarna is het mannetje nog minstens 8 keer in het territorium van het vrouwtje is geweest. Dit doet sterk vermoeden dat ze een paar vormen. Formeel is daar pas sprake van als ook het mannetje een half jaar aanwezig is in hetzelfde gebied, maar het is niet uitgesloten dat er inmiddels paring heeft plaatsgevonden. De komende maanden zal moeten blijken of er pups geboren zijn.

Kort verblijf in Overijssel
Eind februari zijn in Lemerlerveld in Overijssel dode schapen aangetroffen. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de schapen gedood zijn door een wolvin uit een roedel in Niedersaksen. In Duitsland zijn enkele herten en wolven voorzien van een GPS-zender om het effect van wolven op herten te kunnen onderzoeken. Wolven met een zender krijgen een naam en hun DNA wordt afgenomen voor een DNA-paspoort. Eind maart meldde de Technische Universiteit Dresden dat er zich een wolf in Nederland bevond. Een wolvin uit het Ueckermünde roedel circa 600 kilometer van de grens, is de tweede wolf uit dit onderzoek die in Nederland is waargenomen.

Ook wolf in Limburg
Eind maart werd ook een wolvenkeutel gevonden in de regio Meerssen in Limburg. Vanwege de slechte kwaliteit van het monster, bleek het echter niet mogelijk om te bepalen om welk individu het ging. De locatie van deze wolf is uniek, aangezien in deze regio nog niet eerder een wolf is waargenomen. Recent is wel activiteit waargenomen in aangrenzende gebieden de Eifel in Duitsland en de Hoge Venen in België.

Zie voor een overzichtskaart met de aanwezigheid wolven in Nederland de periode van 1 februari – 1 mei 2019 de site van Wageningen Environmental Research.

bron: Wageningen Environmental Research, 03/06/19