Uitbraak klassieke varkenspest in Letland

Op 23 juni meldde Letland een uitbraak van klassieke varkenspest (KVP) bij een zogenaamde ‘backyardholding’ met 7 varkens. De varkens vertoonden klinische verschijnselen en werden positief getest op KVP. De laboratoriumresultaten voor Afrikaanse varkenspest waren negatief.

Het getroffen bedrijf ligt in het besmette gebied dat al was ingesteld in verband met eerdere gevallen van KVP bij wilde zwijnen. In de bijlage vindt U een kaartje met de exacte locatie.

Letland heeft conform Richtlijn 2001/89 een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld. Het besmette bedrijf is geruimd.
De NVWA heeft een risicoanalyse opgesteld. In de traceringsperiode van 10-6-2014 t/m 23-6-2014 zijn er geen KVP-gevoelige transporten van Letland naar Nederland geweest. Er zijn wel 42 rundertransporten geweest, maar deze waren niet afkomstig uit de gebieden ingesteld rond de KVP uitbraak.
In dezelfde traceringsperiode zijn er vanuit Nederland naar Letland 3 transporten levende dieren gegaan. Dit betrof één transport paardensperma en 2 transporten fokrunderen. Deze transporten zijn naar bestemmingen buiten het beschermings- en toezichtsgebied gegaan.

Er geldt een verplichting tot dubbele reiniging en ontsmetting voor vrachtwagens die evenhoevigen hebben vervoerd en leeg terugkeren uit Letland.

Ik verzoek u vriendelijk om uw achterban te informeren over de situatie in Letland en, indien van toepassing, hygiënemaatregelen aan te scherpen. Mochten er verdere ontwikkelingen zijn, zal ik u op de hoogte stellen.
Klassieke-Varkenspest-bij-wilde-zwijnen-DWHC-KNJV

met vriendelijke groet,

Marieke Augustijn-Schretlen
senior beleidsmedewerker

………………………………………………………………
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
………………………………………………………………
T +31 70 378 6068
Email: m.augustijn@minez.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.