Update Vogelgriep 8 december

Voor de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging begint de tijd te dringen om een reactie te krijgen op haar brieven aan het adres van het ministerie van Economische Zaken. Op 21 november gaven we aan dat op geen enkele manier is aangetoond dat het verstoringsverbod voor jagers een positief effect heeft op het inperken van de verspreiding van vogelgriep. We vroegen het ministerie om het verbod op “jachtactiviteiten die watervogels kunnen verstoren” in te trekken, omdat hier geen enkele wetenschappelijke basis voor is.

Nut en noodzaak van het verstoringsverbod voor jagers zijn niet aangetoond. Bovendien legt de Rijksoverheid een dergelijk verbod alleen aan jagers op, terwijl boeren juist ganzen van schadegevoelige gewassen móeten blijven verjagen en de Rijksoverheid zelf herhaaldelijk verstorende activiteiten in de vorm van legeroefeningen boven watergebieden blijft uitvoeren. Jagers zijn de enige partij in het buitengebied die door een verbod wordt ingeperkt in haar activiteiten. Door de ruimte voor interpretatie van de regeling van het verstoringsverbod, in combinatie met het feit dat een overtreding automatisch kan leiden tot intrekking van de jachtakte van twee jaar, zien we dat jagers zeer terughoudend zijn. De overheid moet de jagers op dit punt meer rechtszekerheid bieden.

De Jagersvereniging heeft er alle begrip voor dat het ministerie van Economische Zaken haar primaire aandacht heeft gevestigd op de veterinaire veiligheid in de pluimveesector. Het is echter ook de hoogste tijd om de rechtsonzekerheid van jagers weg te nemen en alleen nog maatregelen door te blijven voeren die effectief en doelmatig zijn.

Hier vindt u onze brieven aan het ministerie van Economische Zaken van 21 november:
– Brief 21 november: Jacht en verspreiding van Aviaire Influenza (vogelgriep)
– Brief 21 november: verduidelijken Regeling van 14 november

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Laurens Hoedemaker
Directeur

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.