De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Vernieuwde Inlichtingenformulier kan nu ook worden gebruikt door nieuwe aanvragers jachtakte

Vernieuwde Inlichtingenformulier kan nu ook worden gebruikt door nieuwe aanvragers jachtakte

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Regeling wapens en munitie gewijzigd. De e-screener wordt zoals aangekondigd voorlopig vervangen door een digitaal invul wm32-inlichtingenformulier politie november 2022 Het gebruik van de e-screener werd wegens aanhoudende knelpunten halverwege de maand juli opgeschort. Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, moet nu het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier worden ingediend. Vanaf 23 september treedt de gewijzigde Regeling in werking. 

Het WM32-formulier moet in de eerste fase van het aanvraagproces de betrouwbaarheid van de akteaanvrager toetsen. Het ‘nieuwe’ WM32-formulier is aangevuld met een paar extra vragen. In het formulier moeten nu ook de nationaliteit en geboorteplaats- en land gevraagd.

Referenten moeten voortaan een handtekening zetten

Een andere wijziging ten opzichte van het oude model formulier, is dat referenten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming moeten verlenen om als referent te worden opgevoerd. Ze moeten daartoe een handtekening zetten op het formulier dat wordt ingediend door de aanvrager.

Mentale stabiliteit

Wanneer uit de antwoorden van het ingevulde formulier twijfels of bezwaren omtrent de betrouwbaarheid van de akteaanvrager ontstaan, zal de politie een persoonlijk gesprek met de aanvrager willen voeren.

In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over de akteaanvrager aan te scherpen. Indien er twijfels blijven bestaan over de mentale stabiliteit, vraagt de politie een verklaring van een arts. Hierin wordt vanuit medisch oogpunt gekeken naar indicaties, waaruit moet blijken of de aanvrager wel of geen vuurwapenbezit kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van de jachtakte.

Met het afronden van de wetswijziging en de herintroductie van het WM32-inlichtingenformulier is de vertraging die eerste akte-aanvragers de afgelopen maanden hebben opgelopen naar verwachting snel van de baan.

Naar verwachting zal binnenkort een nieuw model formulier beschikbaar gesteld worden.

Tijdelijke oplossing

De herinvoering van het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier is een tijdelijke oplossing. Het ministerie zal de komende maanden onderzoeken op welke manier de screeningsprocedure van wapenverlofhouders naar de toekomst toe het beste uitgevoerd kan worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie een update geven aan de Kamer over de zoektocht naar een permanente oplossing. De Jagersvereniging heeft aangegeven graag betrokken te worden bij deze zoektocht. Onze inzet blijft erop gericht om te zorgen voor voldoende balans in en draagvlak voor toekomstige screening. Herhaling van de mislukking van de e-screener in de toekomst willen wij graag voorkomen.

Print Friendly, PDF & Email