Vestiging van wolf kan nieuw Natura 2000-gebied inhouden

Wanneer zich in een gebied definitief een roedel wolven vestigt, dan kan dat aanleiding zijn voor de aanwijzing van een nieuw Natura 2000-gebied. Dat zegt Arie Trouwborst, universitair hoofddocent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Tilburg en gespecialiseerd in het Europees natuurbeschermingsrecht.

De wolf heeft binnen de Habitatrichtlijn de status van een beschermde soort. Het dier mag niet worden bejaagd en het leefgebied mag niet worden verstoord. In de Habitatrichtlijn geldt dat de dynamiek van de betrokken soorten leidend is, stelt Trouwborst. Dat betekent dat in gebieden waar zich een roedel wolven vestigt, de verplichting geldt om het dier te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebied aan te merken als Natura 2000-gebied voor de wolf.

Officieel leeft in Nederland sinds februari 2019 één roedel wolven, die zich op de Veluwe heeft gevestigd. De Veluwe was voor de komst van de wolf al een Natura 2000-gebied.

bron: Veldpost, 04/06/20

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.