Vogelbescherming wil niet deelnemen in Faunabeheereenheden over jacht

Vogels Vogelbescherming zijn er amendementen ingediend, die de huidige natuurbescherming aanzienlijk kunnen verslechteren, hiervoor noemen zij het amendement van Heerema (VVD) en Leenders (PvdA), waarin wordt voorgesteld dat de eisen voor de jacht en schadebestrijding worden beperkt en maatschappelijke organisaties binnen faunabeheereenheden mogen meepraten over schadebestrijding en de jacht.
Directeur Wouters van Vogelbescherming: “Dit onderdeel van het amendement is een wassen neus”. In de praktijk zal alles wat betreft schadebestrijding en de jacht bij het oude blijven en maatschappelijke organisaties slechts mede verantwoordelijk worden gemaakt voor het doden van vogels en andere dieren. Daaraan zal Vogelbescherming niet meewerken.”

Zij vinden dat ook een ander amendement van Heerema (VVD) waarin de provincies volgens hen de vrije hand krijgt om de overlast door vogels in de bebouwde kom aan te pakken op basis van een vrijstelling, zal het zorgen voor volstrekte willekeur, variërend per provincie.

Bovendien is het in strijd met Europese regels, omdat overlast alleen geen belang is dat kan worden aangevoerd voor het doden of anderszins benadelen van vogels.

Het is de bedoeling dat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2016 in werking treedt.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.