Voor faunatunnels geldt niet altijd hoe groter hoe beter.

Das en dassensporenDassen gebruiken liever faunatunnels met een diameter tussen 30 en 40 centimeter, dan tunnels met een grotere diameter. Dat ontdekte de vijfdejaars student biologie aan de Wageningen Universiteit Wessel Nieuwland. Hij trok deze conclusie na statistisch onderzoek van grote hoeveelheden gegevens over het gebruik van faunapassage in Gelderland.

Onder andere advies- en ingenieursbureau Ecogroen onderzocht tussen 2007 en 2016 het gebruik van 126 Gelderse faunapassages in opdracht van de provincie Gelderland. Nieuwland startte met het opzetten van een enorme database met deze gegevens. De gegevens blijken een schat aan informatie te bevatten over het functioneren van verschillende faunapassages en de invloed van het type en de afmetingen op verschillende diersoorten.

Met het statistische programma R onderzocht Nieuwland het effect van verschillende parameters zoals diameter, lengte en openheid op het gebruik van faunapassages door dassen, vossen en marterachtigen. Hij ontdekte dat de meeste marterachtigen aan de algemeen geaccepteerde verwachting beantwoorden: hoe meer openheid hoe meer marters de passage gebruiken. De das vormt echter een uitzondering binnen de marterfamilie. Opvallend is dat niet de lengte en openheid, maar juist de diameter van invloed is op het gebruik door de das. Nieuwland vond voor das een optimaal gebruik bij een opening tussen 30 en 40 centimeter. Het gebruik door de das neemt af naarmate de diameter van de tunnel toeneemt, terwijl openheid en lengte geen invloed blijken te hebben.

Uit de analyse blijkt ook dat openheid niet van invloed is op het gebruik van tunnels door vossen. Wel valt op dat tunnels die door dassen worden gebruikt meestal ook door vossen worden gebruikt. Andersom geldt dat niet. Het lijkt er op dat vossen graag in door dassen gebruikte territoria leven. Wellicht profiteren vossen van door das verlaten burchten.

Zie voor meer informatie de site van Ecogroen.

bron: Ecogroen, 14/03/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.