Toename wildaanrijdingen in 2015 in het verkeer.

doodegreden-reegeit

Volgens officiële cijfers werden er in 2015 bijna 6300 reeën, herten, vossen en wilde zwijnen in het verkeer doodgereden. Dat zijn er honderden meer dan in 2014. Lang niet ieder ongeluk wordt overigens gemeld. In Gelderland is het opsporen en melden van ongevallen met wild goed wel geregeld. De aanpak van de provincie dient als voorbeeld voor de rest van het land, vindt de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. Bijna alle provincies hanteren een ander systeem en dat maakt het lastig een landelijk beeld te zien. Verzekeraars stellen dat de jaarlijkse schade door wildaanrijdingen circa 25 miljoen bedraagt, maar daarmee is nog niets bekend over het aantal aanrijdingen en dode dieren. Ook de politie telt niet ieder ongeval waarbij wild is aangereden.

De Stichting Wildaanrijdingen Nederland streeft naar een uniforme afhandeling en registratie van aanrijdingen en calamiteiten met in het wild levende dieren. De non profit is in het voorjaar van 2013 opgericht naar aanleiding van diverse verzoeken en behoefte vanuit het land. De stichting beschikt inmiddels over een landelijk uniforme werkwijzer en richtlijn waarin onder meer de manier van werken, afspraken, ontheffingen, vergoedingssystematiek, registratie, kwaliteitsgarantie, verzekeringen en het noodzakelijke materieel zijn vastgelegd. De organisatie faciliteert tevens de noodzakelijke borging met betrekking tot de landelijk digitale registratie, waardoor zowel de validatie meldingen via de meldkamer Politie als beschikbaarheid data in het ketengerichte registratiesysteem voor uitvoerders en direct belanghebbenden is geregeld.

scan Ed van Tellingen dode haasbron: Stichting Wildaanrijdingen Nederland,

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.