De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Waarschuwing “Wees extra alert voor overstekende reeën op de wegen”.

Waarschuwing “Wees extra alert voor overstekende reeën op de wegen”.

 

 

Automobilisten in dienen vanaf eind deze maand extra alert te zijn op overstekende reeën.

Dat adviseert Faunabeheereenheden (FBE’n) en wildbeheereenheden in Nederland. In de periode van eind maart en begin april is er al jaren sinds de invoering van de zomertijd een toename in het aantal aanrijdingen met reeën. Jaarlijks zijn er dat in Nederland ruim +/- 4500. De aanrijdingen vinden vooral plaats in het schemerdonker en zowel in de avond als de ochtend, wanneer mensen van en naar hun werk gaan.

Gemiddelde financiële schade: ongeveer € 2500,–

Tweemaal per jaar hebben is er een piek in het aantal aanrijdingen met reeën” door het wisselen van Wintertijd naar Zomertijd en omgekeerd. ,,Sommige aanrijdingen zijn zeer ernstig en hebben ernstig letsel bij bestuurders tot gevolg. De dieren zijn in vrijwel alle gevallen zwaar gewond of overleven de impact van een aanrijding niet.” Voor de autobezitter ligt de gemiddelde financiële schade volgens de deskundigen rond de 2500 euro. 

Waarom worden er de komende periode meer reeën aangereden dan normaal?

In de periode van eind maart en begin april worden er meer reeën aangereden dan normaal. ,,Dat is vanwege het natuurlijke gedrag van het ree. In de winter leven reeën vredig met elkaar in een groep, maar in het vroege voorjaar nemen de reeën weer hun territoria in en vallen de sprongen uiteen. De jonge bokken worden als eerste weggejaagd door de oudere bokken. De jonge bokjes verliezen hun plek en moeten op zoek naar een eigen territorium. Daardoor zijn er in deze periode meer bewegingen van reeën waar te nemen.”

Weersomstandigheden als mist en regen zorgen natuurlijk ook voor onoverzichtelijke situaties. ,,De plaatsen waar ongelukken met reeën plaatsvinden zijn vaak te herkennen aan onoverzichtelijke bermen met veel begroeiing. Automobilisten kunnen dan minder makkelijk reageren op overstekend wild. Let de komende periode extra goed op en rij niet te hard.”

Print Friendly, PDF & Email