Weidelijkheidsregels Jagersvereniging herzien

De Jagersvereniging heeft de Weidelijkheidsregels – een gedragscode voor de omgang met wilde dieren – herzien. In september kon een werkgroep de concepttekst van de nieuwe weidelijkheidsregels aan de ledenraad van de vereniging voorleggen die – met enkele kleine correcties – akkoord ging met de inhoud. Het uitgangspunt voor de gedragscode blijft dat deze werkbare handvatten en kaders voor jagers moet bieden.

 

De Weidelijkheidsregels zijn een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse jachtpraktijk. Niet voor niets wordt iedere jager daarin geschoold, maakt het thema onderdeel uit van de jachtexamens en wordt er in de wet naar verwezen. Sinds de vaststelling van de huidige weidelijkheidsregels rond 2002 bij de invoering Flora- en faunawet is er zowel in de maatschappij als onder jagers zelf het nodige veranderd als het gaat over de omgang met dieren. Dat vroeg om een herziening van de gedragscode, waarbij het uitgangspunt blijft dat het werkbare handvatten en kaders voor jagers moeten zijn.

werkgroep
Om dit proces in goede banen te leiden riep de Jagersvereniging begin 2017 een werkgroep in het leven, Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep werd gesproken over ontwikkelingen binnen en buiten de jagerij, het huidige publieke en politieke debat en de wet- en regelgeving. Ook werd er gekeken hoe de gedragscode van de Jagersvereniging er uitziet in vergelijking met gedragscodes voor jagers in andere landen, wereldwijd. In de afrondende fase werd ook de input meegenomen die de medewerkers van het bureau hadden verzameld tijdens hun ronde door Nederland begin dit jaar. In september kon de werkgroep de concepttekst van de nieuwe weidelijkheidsregels aan de ledenraad voorleggen die – met enkele kleine correcties – akkoord ging met de inhoud.

Nederlander vindt gedragscode belangrijk
Uit het in 2015 en in 2017 gehouden onderzoek naar de mening van Nederlanders over verschillende facetten van jacht werd volgens de Jagersvereniging duidelijk hoeveel waarde de maatschappij hecht aan de gedragscode: 59% van de respondenten gaf aan dat een wild dier geschoten mag worden als jagers zich houden aan de gedragsregels van de Jagersvereniging, 9% is daar tegen en de rest stond er neutraal tegenover. Het publiek moet dan wel van het bestaan van deze regels op de hoogte zijn. Van de ondervraagden gaf 56% het bestaan van de gedragscode niet of nauwelijks te kennen.

Zie voor meer informatie de herziene weidelijkheidsregels op de site van De Jagersvereniging

bron: Jagersvereniging, 21/12/17

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.