Wet natuurbescherming gepubliceerd in Staatsblad, jaargang 2016 nr 34.

Vandaag is de nieuwe Natuurbescherming gepubliceerd in het Staatsblad, jaargang 2016, nr 34 op 19 januari 2016 09:48.

Deze publicatie betekent dat, de volgende wetten worden ingetrokken:

  1. Boswet;
  2. Flora- en faunawet;
  3. Natuurbeschermingswet 1998.
  4. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip,(waarschijnlijk 1 juli 2016),  dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  5. Deze wet wordt aangehaald als: Wet natuurbescherming.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.