Artikel 3.10 B-Wnb

3.3.2 Verboden middelen buiten gebouwen, behoudens ontheffing, vrijstelling of opdracht

Artikel 3.10

Als middelen als bedoeld in artikel 3.24, tweede lid, van de wet worden aangewezen:

  1. hagelpatronen die metallisch lood bevatten;
  2. klemmen, met uitzondering van klemmen uitsluitend geschikt en bestemd voor het vangen en doden van mollen, zwarte ratten, bruine ratten, huismuizen, beverratten of muskusratten;
  3. vallen, met uitzondering van kastvallen;
  4. strikken;
  5. vangkooien, met uitzondering van vangkooien geschikt en bestemd voor het vangen van verwilderde katten en verwilderde duiven binnen de bebouwde kom;
  6. lijm, en
  7. netten, geschikt en bestemd om te worden gebruikt voor het vangen van vogel
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.