Artikel 3.19 B-Wnb

Artikel 3.19

  1. Om door Onze Minister te worden erkend, bevat het examen voor het gebruik van jachtvogels als bedoeld in artikel 3.30, tweede lid, tweede volzin, van de wet:
    1. een theoretisch gedeelte, waarin wordt getoetst op kennis als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°,10°, 11° en 12°;
    2. een praktisch gedeelte, waarin wordt getoetst op bekwaamheid in de omgang met jachtvogel
  2. Artikel 3.18, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.