Artikel 3.25 B-Wnb

Titel 3.4. Onder zich hebben of verhandelen van dieren of planten

3.4.1. Beperkingen onder zich hebben, verhandelen of vervoeren van dieren of planten

Artikel 3.24

  1. Het is verboden gefokte vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, die niet zijn genoemd in bijlage A, B, C of D bij verordening nr. 338/97, of producten of eieren daarvan onder zich te hebben of te verhandelen.
  1. Het is verboden dieren of planten van de soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij verordening nr. 338/97, producten of eieren van deze dieren, of producten van deze planten onder zich te hebben.
  1. Het is verboden dieren of planten van de soorten, genoemd in bijlage C of D bij verordening nr. 338/97, producten of eieren van deze dieren, of producten van deze planten te verhandelen.
  1. Het tweede lid en derde lid zijn niet van toepassing op dieren en planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.