Artikel 3.31 B-Wnb

Titel 3.5 Regels ter uitvoering van EU-verordeningen inzake invasieve uitheemse soorten

Artikel 3.31

Onze Minister kan regels stellen ter uitvoering van artikel 10, eerste lid, van verordening nr. 1143/2014. Deze regels kunnen voorzien in:

  1. een verbod op het op het grondgebied van de Unie brengen, waaronder begrepen het doorvoeren onder douanetoezicht, van een invasieve uitheemse soort als bedoeld in artikel 3, onderdeel 2, van verordening nr. 1143/2014;
  2. een verbod op het houden van een soort als bedoeld in onderdeel a;
  3. een verbod op het kweken van een soort als bedoeld in onderdeel a;
  4. een verbod op het naar, uit of binnen de Unie vervoeren van een soort als bedoeld in onderdeel a, behalve om in het kader van uitroeiing naar voorzieningen te worden vervoerd;
  5. een verbod op het in de handel brengen van een soort als bedoeld in onderdeel a;
  6. een verbod op het gebruiken of uitwisselen van een soort als bedoeld in onderdeel a;
  7. een verbod op het zich laten voortplanten, kweken of telen van een soort als bedoeld in onderdeel a, of
  8. een verbod op het vrijlaten in het milieu van een soort als bedoeld in onderdeel a.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.