Artikel 3.40 Wnb

Artikel 3.40

Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van het bepaalde bij of krachtens deze paragraaf, overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen die in voorkomend geval voortvloeien uit de toepasselijke EU-verordening of EU-richtlijn.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.