Artikel 3.29 B-Wnb

Artikel 3.29

Het is verboden dieren, planten, producten, nesten of eieren van dieren of producten van planten van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, of genoemd in bijlage A, B, C, of D van verordening nr. 338/97 op andere plaatsen dan bij ministeriële regeling aangewezen douanekantoren Nederland binnen of buiten te brengen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.