Wildbeheerders zoals jagers moeten subsidie krijgen voor hun werk in de natuur.

Annie Schreijer-PierikWildbeheerders zoals jagers moeten subsidie krijgen voor hun werk in de natuur, vindt Europarlementariër Annie Schreijer- Pierik. Dat heeft ze in het Europees Parlement bepleit.

“De wildbeheereenheden zorgen voor een goede balans in de natuur”, volgens Schreijer. “Maar het is lastig dat ze nog steeds vrijwilligers zijn. Zo staan ze op achterstand bij overleg met de provinciale overheid en gesubsidieerde natuurverenigingen. Daar moeten we wat aan doen.”

Annie Schreijer heeft de Europese Commissie nu gevraagd om financiële hulp voor de inspanningen van wildparken, gekwalificeerde jagers, fauna- en wildbeheereenheden. Daarbij denkt Schreijer aan belastingvoordeel, subsidies en fondsen.

Het voorstel komt waarschijnlijk in december al ter stemming in de Europarlementscommissie voor Milieu. Schreijer heeft het ingebracht in een rapport van het Vlaamse Europarlementslid Demesmaeker, dat gaat over ‘de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU’.


Standpunt NOJG

De NOJG kan hier geheel mee instemmen en bedankt Annie Schreijer voor haar niet aflatende inzet voor de jacht en faunabeheer in Nederland en Europa. 

Zeker nu ook in de nieuwe wet Natuurbescherming de wildbeheereenheden een duidelijk taak hebben gekregen en ook de officiële overlegpartner is geworden voor de Faunabeheereenheden voor de uitvoering van de Faunabeheerplannen, dienen zij ook voldoende middelen te krijgen om dit te kunnen uitvoeren, zij betalen immers al veel om te mogen jagen. 

Zij moeten zelfs de TBO’s betalen om de schade te kunnen bestrijden van de grondgebruikers, omdat zij vinden dat dit gewoon jagen is en er voor betaald dient te worden, terwijl juist in de wet en ook in de Benelux hiervoor een duidelijk scheiding is aangebracht.

De NOJG vindt dat de TBO’s die al heel veel subsidie van de provincies en het Rijk krijgen voor het beheer van hun gronden, en derhalve hun verantwoordelijk dienen te nemen om hun buren voor schade te behoeden of voor de verkeersveiligheid dienen te zorgen, hiervoor juist geen enkele vergoeding mogen vragen, maar juist de volledige medewerking dienen te verlenen aan de wildbeheereenheden.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.