Wolven populaties Duitsland nemen nog steeds toe

In het monitoringsjaar 2020-2021 zijn in Duitsland 157 wolvenroedels, 27 paartjes en 19 solitaire levende wolven waargenomen. In 149 roedels is voortplanting aangetoond met als resultaat minimaal 556 jonge welpen. Het zwaartepunt van de Duitse wolvenpopulatie ligt in Noordoost-Duitsland, hoewel het aantal wolven ook toeneemt in andere delen van Duitsland. Dit blijkt uit de meest recente gegevens van het Bundesamt für Naturschutz en het Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf.

 

Net als in Nederland waren wolven in Duitsland uitgestorven. Wolven zijn in het jaar 2000 teruggekeerd in Duitsland. De eerste wolvenroedel was in de deelstaat Sachsen. De afgelopen twee jaren is de wolvenpopulatie daar gestabiliseerd op 29 roedels. Ook in de deelstaat Brandenburg lijkt de toename in het aantal wolventerritoria af te nemen.

het voorkomen van wolven richt zich vooral op een gebied van Saksen in de noordwestelijke richting over Brandenburg, Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern tot Nedersaksen. Maar buiten deze gebieden kunnen individuele Wolventerritoria worden vastgesteld in andere Bundes-staten. Bovendien is voor het eerst dat een wolf zich heeft gevestigd in de Beierse Alpen.

De wolven in Duitsland behoren tot de Midden-Europese Vlakke Landpopulatie, die zich ook uitstrekt over de Middelgebergte.

De uitbreiding van het vestigingsgebied leidt niet tot hogere dichtheden van de wolf. Waar een roedel zich heeft gevestigd, komt geen ander roedel erbij. Wolvenroedels bezetten de territoria die zij verdedigen tegen andere roedels of wolven. Wolven verspreiden zich dan door trekken wanneer een roedel te groot of te veel volwassen dieren in het roedel zijn. In dit opzicht heeft de bevolking in een bepaald wolvengebied (territorium) met maximum een wolvenroedel te doen.

De grootte van het territorium hangt voornamelijk af van het beschikbare voedsel en kan volgens een BFN-proefstudie voor de emigratie en verspreiding van wolven in Duitsland tussen 103 en 375 vierkante kilometer bedragen. Hoe minder prooidieren er leven op een oppervlakte, hoe groter het territorium. Omdat de jonge wolven gewoonlijk vertrekken met het bereiken van seksuele volwassenheid uit het ouderlijk territorium, blijft het aantal wolven, dat zich in een bepaald gebied bevinden, meestal relatief constant.

In de tussentijd moet rekening worden gehouden met wolven die door of naar Duitsland migreren. Zo hebben al veertien landen hun eigen beheerplannen, richtlijnen of richtlijnen voor actie

De grootste toename in wolven is te vinden in de deelstaat Niedersachsen. Op korte afstand van de Nederlandse grens zijn in deze deelstaat vier roedels te vinden. Ook in de deelstaat Nordrhein-Westfalen niet ver van de Nederlandse grens is een roedel te vinden, net ten noorden van Oberhausen.

De meeste wolven in Nederland zijn afkomstig uit de Duitse wolvenpopulaties. Jonge wolven beginnen wanneer ze één of twee jaar oud zijn aan hun zoektocht naar een eigen territorium. Hierbij worden afstanden van honderden en soms zelfs duizenden kilometers afgelegd. In Nederland is één territoriale wolf afkomstig uit de Frans-Italiaanse populatie. Deze mannelijke wolf is gevestigd in de regio Groote Heide ten zuidoosten van Eindhoven.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.