De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
ZLTO wil plan van aanpak wolven in Noord-Brabant

ZLTO wil plan van aanpak wolven in Noord-Brabant

De ZLTO roept het provinciebestuur van Noord-Brabant op om te komen tot een plan van aanpak tegen de wolf. Aanleiding zijn recente aanvallen op schapen en Schotse hooglanders in het oostelijk en westelijk deel van de provincie. De organisatie hield al eerder een pleidooi voor het opzetten van een wolvencommissie.

In korte tijd heeft een wolf in Noord-Brabant een aantal landbouwdieren doodgebeten. De meest recente aanval was in Someren waar afgelopen week vier jonge Schotse hooglanders van 1 jaar oud zijn doodgebeten. Een DNA-test moet uitwijzen of de aanval door een wolf is gedaan. Enkele weken geleden werden schapen gedood in Someren, Bakel en Made. Onderzoek heeft uitgewezen dat een wolf dit heeft gedaan.

ZLTO trok vorig jaar juli al bij de provincie Noord-Brabant aan de bel toen net over de grens in België een roedel was gesignaleerd. Het verzoek heeft destijds niet geleid tot het oprichten van een wolvencommissie. Zo’n commissie bestaat uit vertegenwoordigers van diverse betrokken organisaties uit de landbouw-, natuur- en verkeersveiligheidssector en de provincie. Doel is te komen tot een collectieve afstemming over een plan van aanpak.

De provincie heeft in december vorig jaar laten weten dat een commissie pas zinvol is als een wolf zich vestigt in Nederland en er voor deze wolf een leefgebied is vastgesteld. ZLTO is het daar niet mee eens. Na de recente aanvallen, roept de organisatie weer op tot een Brabants plan van aanpak. Omdat de wolf een groot gebied bestrijkt, trekt de ZLTO nauw op met LLTB en is provinciale afstemming met Limburg gewenst.

bron: ZLTO, 30/04/20

Print Friendly, PDF & Email