De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Zo voorkomt u vogelschade aan ingezaaid maïs.

Zo voorkomt u vogelschade aan ingezaaid maïs.

Binnenkort wordt het mais weer ingezaaid. Helaas zijn kraaiachtigen, zoals kraaien, kauwen en roeken, dol op de zaden van jonge maisplantjes. In de Faunaschade PreventieKit voor kraaiachtigen van BIJ12 staan tips om schade te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

Er zijn verschillende manieren en middelen om schade te voorkomen of te beperken. Deze staan in de Faunaschade PreventieKit voor kraaiachtigen. Een voorbeeld is het plaatsen van vlaggen of knalapparaten of andere manier van telen. De ene maatregel is succesvoller dan de andere. Ook is het belangrijk om verschillende middelen af te wisselen, zodat vogels er niet gewend aan raken en de maatregel geen effect meer heeft.

Kraaiachtigen bestrijden

Als voorkomen van schade met preventieve maatregelen niet lukt, mag je in de meeste provincies kraaien en kauwen ook bestrijden door middel van verjaging met ondersteunend afschot. De Faunabeheer Eenheden en de provincies kunnen aangeven welke maatregelen zijn toegestaan. Wanneer iemand kiest voor bejaging, is het belangrijk dat de Faunabeheer Eenheid tijdig op de hoogte is wanneer de mais gezaaid wordt. Ook moet – als dat nodig is – tijdig een ontheffing aangevraagd worden bij de provincie. Bij overlast van roeken moet in vrijwel alle gevallen een ontheffing voor verjaging bij de provincie worden aangevraagd.

Tegemoetkoming binnen 7 dagen aanvragen

Een tegemoetkoming in faunaschade moet tijdig worden aangevraagd bij BIJ12. Zij regelen de afhandeling namens alle provincies. Aanvragen moet binnen 7 dagen nadat de schade aan gewassen is geconstateerd. Doet u dit later, dan kan dit betekenen dat de schade niet meer goed is vast te stellen en dat u geen tegemoetkoming krijgt. Een aanvraag kan worden ingediend via het online portaal MijnFaunazaken. Zodra een aanvraag bij BIJ12 binnen is, neemt een taxateur binnen enkele dagen contact op. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, is het soms verplicht een ontheffing aan te vragen. De regels hiervoor verschillen per provincie, zie onderstaande tabel. Een ontheffing kunt u aanvragen bij de FBE.

Bekijk hier het overzicht van de mogelijkheden per provincie om roeken te bestrijden.

Print Friendly, PDF & Email