De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Zwervende wolf doodt 21 schapen in Noord-Brabant

Zwervende wolf doodt 21 schapen in Noord-Brabant

Wel roept de provincie Noord-Brabant op om waakzaam te blijven en vooral preventieve maatregelen te nemen, met name in de regio Noordwest-Brabant, om vee te beschermen.

Experts verwachten dat het gaat om een jonge wolf die de roedel heeft verlaten op zoek naar een nieuw leefgebied. Tijdens die tocht jaagt de wolf om aan zijn eten te komen. Een jonge wolf is nog onervaren in die jacht. Daarmee is de kans aanwezig dat hij, in plaats van wilde prooidieren, vee aanvalt.

Vee beschermen

De beste manier om aanvallen van een wolf op vee te voorkomen is om preventieve maatregelen te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het op stal zetten van vee, het afzetten van een gebied met fladderlinten én stroomrasters. Meer informatie hierover is te vinden op de website van BIJ12. De provincie kan schapenhouders helpen met het tijdelijk uitlenen van wolfwerende noodrasters op het moment dat er een wolf daadwerkelijk aanwezig is (wolf@brabant.nl).

Brabanders kunnen meehelpen in het signaleren van de wolf en het ondersteunen van preventie van schade. Als iemand een wolf waarneemt kan dit gemeld worden via het Wolvenmeldpunt op www.wolvenmeldpunt.nl/wolf-gezien. Belangrijk is dat mensen de wolf zelf met rust laten. Als hij wordt opgejaagd, bestaat de kans dat hij teruggaat naar het gebied waar hij eerder vandaan kwam. Daarmee wordt zijn zoektocht naar eigen territorium verstoord. Dat is niet goed voor de wolf en het mag ook niet. De provincie heeft een ‘wolven-alert’ ingesteld en informeert vertegenwoordigers van dierhouders, die op hun beurt weer de eigen achterban in het gebied informeren. Zo worden alle dierhouders en terreineigenaren snel en tijdig geïnformeerd.

Via dit Wolvenmeldpunt volgt de provincie waarnemingen van wolven zo goed als mogelijk. De provincie informeert relevante partijen zoals de gebiedscommissie wolf, gemeenten, buurprovincies en vertegenwoordigers van dierhouders.

Compensatie

Preventie is het beste middel om wolven te weren en zorgt ervoor dat de wolf besluit om door te lopen. Het kan helaas nooit worden uitgesloten dat een wolf onbeschermd vee aanvalt. BIJ12 verleent in dat geval, namens de provincie, tegemoetkoming in schade. Voor meer informatie over wolfwerende maatregelen en schadeafhandeling zie de website van www.BIJ12.nl.

Print Friendly, PDF & Email