De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Formulieren Jachthuur

Formulieren Jachthuur

Met een jachthuurovereenkomst kan men het jachtrecht verhuren of huren op basis van artikel 8.3 Omgevingswet van de Omgevingswet (Ow). Naast het jachtrecht kan er indien degene die gerechtigd is om het jachtrecht te verhuren, ook de grondgebruiker is, de toestemming grondgebruiker op basis van 11.44, vijfde lid, 11.52, vijfde lid, en 11.58, zesde lid, Bal voor schadebestrijding en beheer tekenen.

Dit is in de Jachthuurovereenkomst opgenomen waardoor de jachthouder gemachtigd wordt, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer op basis van een Ministriële regeling en of provinciale verordening en een omgevingsvergunning er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden.

Denk hierbij ook aan het volledig en juiste wijze van invullen van de jachthuurovereenkomst dit i.v.m. rechtsgeldigheid:

 • naam en adres verhuurder
 • naam en adres huurder(s)
 • de handtekeningen, verhuurder en huurder(s)
 • de duiding van de tegenprestatie, (geld of in natura)
 • een juiste begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar en maximaal 12 jaar),
 • datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd (redelijke termijn)
 • duidelijke omschrijving van de gehuurde gronden (gemeente, sectie en kadastrale nummers en hectares met of een duidelijke ingekleurde kadastrale kaart of kart op schaal).

DOWNLOAD FORMULIER:

 

De Wildbeheereenheid kan met deze jachthuurovereenkomst het jachtrecht huren op basis van artikel 8.3 Omgevingswet (Ow). Naast het jachtrecht kan er indien degene die gerechtigd is om het jachtrecht te verhuren, ook de grondgebruiker is, de toestemming grondgebruiker op basis van art 11.52 lid 5 BAL voor schadebestrijding en beheer tekenen.
Dit is in de Jachthuurovereenkomst opgenomen waardoor de jachthouder gemachtigd wordt, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden.

Denk hierbij ook aan het volledig en juiste wijze van invullen van de jachthuurovereenkomst dit i.v.m. rechtsgeldigheid:

 • naam en adres verhuurder
 • naam en adres huurder(s)
 • de handtekeningen, verhuurder en huurder(s)
 • de duiding van de tegenprestatie, (geld of in natura)
 • een juiste begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar en maximaal 12 jaar),
 • datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd (redelijke termijn)
 • duidelijke omschrijving van de gehuurde gronden (gemeente, sectie en kadastrale nummers en hectares met of een duidelijke ingekleurde kadastrale kaart of kart op schaal).

DOWNLOAD FORMULIER:

De Jachthouder kan met deze jachthuurovereenkomst het gehuurde jachtrecht wederverhuren op basis van artikel 8.3 Omgevingswet (Ow). Naast het jachtrecht kan er indien de jachthouder ook gemachtigd is door de grondgebruiker, de toestemming grondgebruiker op basis van art 11.52 lid 5  voor schadebestrijding en beheer doorgegeven worden. Dit is in de standaard jachthuurovereenkomst van de NOJG opgenomen, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder deze doorgeeft aan de Wildbeheereenheid, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden. De looptijd van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de einddatum van de originele jachthuurovereenkomst(en).

DOWNLOAD FORMULIER:

De Wildbeheereenheid kan met deze jachthuurovereenkomst het gehuurde jachtrecht weder/onderverhuren op basis van artikel 8.3 Omgevingswet (Ow). Naast het jachtrecht kan er indien de Wildbeheereenheid ook gemachtigd is door de grondgebruiker, de toestemming grondgebruiker op basis van art 11.52 lid 5 BAL voor schadebestrijding en beheer tekenen. Dit is in de standaard jachthuurovereenkomst van de NOJG opgenomen, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien Wildbeheereenheid deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De looptijd van de weder/onder-verhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de einddatum van de originele jachthuurovereenkomst.

DOWNLOAD FORMULIER:

2-4 Wederverhuur-jachtgenot a-wildbeheereenheid-2023 Pdf

2-4 Wederverhuur-jachtgenot a-wildbeheereenheid-2023. Doc

Met deze toestemming grondgebruiker kan de grondgebruiker art 11.52 lid BAL op basis van de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden. Deze toestemming grondgebruiker, dient u dus te gebruiken indien de grondgebruiker niet degene is die ook het jachtrecht verhuurd, want op de jachthuurovereenkomst van de NOJG staat ook de toestemming grondgebruiker en de machtiging om deze namens de grondgebruiker te mogen doorgeven aan derden. Denk eraan deze toestemming volledig in te vullen.

DOWNLOAD:

Met dit formulier kan de houder (Jachthouder of Wildbeheereenheid) van een schriftelijke toestemming van een grondgebruiker ten behoeve van uitvoering van beheer en schadebestrijding op basis van een omgevingsvergunning of Ministeriële regeling of provinciale verordening deze toestemming doorschrijven aan derden.
Indien de toestemming grondgebruiker ook de gemachtigde is om deze namens de grondgebruiker te mogen afgeven aan derden, hoeft er geen kopie van het origineel bijgevoegd te worden, hij tekent dan namens de grondgebruiker(s).

Voor alle andere geldt dat de voorwaarde dat de mogelijkheid van het doorschrijven is beschreven op de originele toestemming, anders dient er dan een kopie van de toestemming bijgevoegd te worden.

DOWNLOAD:

Print Friendly, PDF & Email