Laser toch maar beperkt effectief tegen ganzen

Lasers blijken de schade die ganzen in de zomer aan grasland in de landbouw veroorzaken te beperken. In de winter is geen vermindering van de schade waargenomen. Op grotere schaal vermindert de inzet van lasers echter de gewasschade niet, maar zorgt het alleen voor een verschuiving ervan naar andere percelen. Dit blijkt uit

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief FBE Limburg 2e kwartaal 2018

Faunabeheereenheid Limburg Nieuwe Faunabeheerplannen De faunabeheerplannen Veldmuis, Kauw Vangkooi, Zwarte Kraai Vangkooi en Spreeuw. Vangen en Verplaatsen zijn eind februari jl. goedgekeurd door de provincie Limburg. Voor de Veldmuis geldt een vrijstelling. De ontheffing Spreeuw Vangen en Verplaatsen is verlengd en de overige 2 ontheffingen zijn in voorbereiding bij de Provincie. Daarnaast wordt

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Vier nieuwe gevallen varkenspest in Hongarije

  De Hongaarse autoriteiten hebben op 27 april drie dode wilde zwijnen gevonden op 2,5 kilometer afstand van het eerste besmette wilde varken. Bij alle drie de dieren is Afrikaanse Varkens Pest (AVP) vastgesteld. Dat meldt de Duitse belangenorganisatie van varkenshouders ISN. Op basis van de toestand van de kadavers

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Eerste Info-brief van 2018 DWHC

Hierbij ontvangt u de eerste Info-brief van 2018 met een selectie van berichten die in het 1e kwartaal op onze website zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk kunnen zijn. België: Opnieuw hondenziekte bij in het wild levende dieren In de omgeving van Luik is in

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Aantal mensen met ziekte van Lyme neemt verder toe

In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen 20 jaar

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels

Provincies en rijk investeren in efficiënter en effectiever agrarisch natuurbeheer en in extra inrichtingsmaatregelen. In totaal is 22 miljoen aan extra beheermiddelen beschikbaar. Provincies bereiden voor de zomer een openstelling voor inrichtingsmaatregelen voor op basis van een landelijke regeling. Hiervoor is 9 miljoen euro beschikbaar. Daar bovenop zetten diverse provincies

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Nu ook Goudjakhals op weg naar Nederland!

bron: Zoogdiervereniging, 04/04/18 De afgelopen maanden is er veel aandacht in de media geweest over het feit dat Duitse wolven steeds vaker Nederland bezoekenin hun zoektocht naar nieuwe territoria. Minder bekend is dat ook het kleine neefje van de wolf, de goudjakhals (Canis aureus), naar Nederland komt om precies dezelfde reden.

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email