De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
EU-verordening “vuurwapens” herzien

EU-verordening “vuurwapens” herzien

 

De nieuwe tekst voorziet in vereenvoudigde procedures voor EU-jagers, sportschutters of historische re-enactors (verzamelaars) die met hun vuurwapens (en munitie) buiten de EU reizen. Soortgelijke bepalingen zijn al aanwezig in de huidige Verordening 258/2012. In deze nieuwe procedure is nog maar sprake van één enkele invoervergunning, een vereenvoudigde procedure voor jagers, sportschutters of verzamelaars van historische vuurwapens die met hun vuurwapens en munitie intern de EU reizen (art.11).

Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat er één enkele invoervergunningsprocedure komt, maar het is ook een gemiste kans op vereenvoudiging. De vereisten voor een persoon die met vuurwapens naar de EU reist, kunnen behoorlijk belastend zijn, aangezien hij/zij moet voorzien in:

  • Informatie over het geplande eindpunt en de einddatum van de vuurwapens;
  • Een bewijs of verklaring waaruit blijkt dat er geen strafblad is met betrekking tot gedragingen die een strafbaar feit vormen als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad, of met betrekking tot enig ander gedrag, op voorwaarde dat het een strafbaar feit vormt waarop een maximumstraf staat van ten minste vier jaar gevangenisstraf, naast andere informatie die hij/zij moet verstrekken.

Volgens de onlangs aangenomen tekst kunnen de lidstaten nog steeds een nationale algemene invoervergunning verlenen in specifieke gevallen waarin jagers, verzamelaars of sportschutters zijn uitgenodigd voor een activiteit in de gebouwen van een organisator. In dit geval moeten deze personen voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de nationale algemene invoervergunning. In de praktijk zullen jagers de keuze hebben om een EU-invoervergunning aan te vragen (en te voldoen aan de hierboven genoemde vereisten) of een nationale invoervergunning aan te vragen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat art. 11.6 de bevoegdheid aan de Europese Commissie geeft (door middel van uitvoeringshandelingen) om de minimumeisen van de voorwaarden, die in de nationale algemene machtigingen moeten worden opgenomen te specificeren, zodat dit zal leiden tot een zekere mate van harmonisatie voor de nationale invoervergunningen. Het valt nog te bezien welke gevolgen dit zal hebben voor de lidstaten waar een vereenvoudigde procedure geldt voor jagers en sportschutters van buiten de EU, die met hun vuurwapens en munitie reizen.

1- De herschikking van wetgeving betekent de goedkeuring van een nieuwe rechtshandeling, wanneer een wijziging wordt aangebracht in een basisinstrument. Het resultaat is één juridisch bindende handeling waarin de oorspronkelijke rechtshandeling en eventuele wijzigingen daarin zijn opgenomen.


FACE is de Europese Federatie voor Jacht en Natuurbehoud. FACE, opgericht in 1977, vertegenwoordigt de belangen van de zeven miljoen jagers in Europa als een internationale niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. FACE bestaat uit nationale jagersverenigingen uit 37 Europese landen, waaronder de EU-27. FACE wordt ondersteund door 7 geassocieerde leden en is gevestigd in Brussel. FACE handhaaft het principe van duurzaam gebruik en is sinds 1987 lid van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN). FACE werkt samen met zijn partners aan een reeks jachtgerelateerde zaken, van internationale natuurbehoudsovereenkomsten tot lokale implementatiekwesties met de doel om de jacht in heel Europa in stand te houden.

Copyright © 2024 FACE – Europese Federatie voor Jacht en Natuurbehoud

Print Friendly, PDF & Email