De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit – Buitenlander

Wat is een tijdelijke omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit en op welke manier kan deze worden aangevraagd?

Voor buitenlandse gasten bestaat de mogelijkheid te jagen op basis van een zogenaamde tijdelijke omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Deze omgevingsvergunning geldt voor 6 opeenvolgende dagen en is alleen geldig wanneer men zich in het gezelschap bevindt van iemand met een ‘normale’ Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit zoals aangegeven in art 8.74s Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl).

De kosten hiervoor zijn gewijzigd naar € 138,20 gelijk aan de eerste aanvraag jachtakte, hij hoeft geen e-screener test te doen.

Waaraan moet worden voldaan;

 1. De aanvrager is de Nederlandse gastheer die in bezit dient te zijn van een Nederlandse Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Als toepassing wordt gegeven aan artikel 8.74r, aan een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit, het voorschrift verbonden dat de houder zich bij het gebruik van het geweer bevindt in gezelschap van een in Nederland woonachtige houder van een geldige omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit., deze vraagt de tijdelijke omgevingsvergunning aan bij de afdeling Korpscheftaken van de politie waar de gastheer zelf zijn akte aanvraagt.
 2. de gastjager dient  te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. de leeftijd van de aanvrager is tenminste 18 jaar;
  2. de aanvrager dient aan te tonen dat hij elders in de Europese Unie gerechtigd is om, met het wapen waarvoor hij een verlof aanvraagt, te jagen.
  3. De gastjager moet kunnen aantonen dat hij verzekerd is die de jacht in Nederland/Europa dekt en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de art 3.26 eerste lid Wet natuurbescherming.
  4. de gastjager kan dit aantonen door het overleggen van een kopie  van geldige jachtvergunning van één van de lidstaten van de Europese Unie;
  5. 2 recente pasfoto’s;
  6. Opgave van het te gebruiken wapen(s); soort wapen (dubbel of enkelloops hagelgeweer of kogelweer); Kaliber; Merk wapen; Wapennummer;
 3. De gastheer vult hierop een aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit in, voegt hierbij het kopie van de buitenlandse jachtakte en de 2 pasfoto’s en doet de aanvraag bij de afdeling bijzondere wetten waar ook hij zijn omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit heeft aangevraagd.
 4. Wanneer de buitenlandse jagers inwoners zijn van een land dat is aangesloten bij de Europese Unie zullen zij in het land van herkomst een Europese Vuurwapenpas moeten aanvragen. Deze Europese Vuurwapenpas is het vervoersbewijs voor de landen binnen de EU. Daarnaast is het ook mogelijk dat de gast een of meerdere wapens van zijn gastheer in medegebruik op zijn tijdelijke omgevingsvergunning krijgt. In zo’n geval hoeft de buitenlandse gast zijn eigen wapens niet mee te nemen.
Print Friendly, PDF & Email